Daugavpilī atjauno Covid-19 krīzes pabalstu

Ilustratīvs foto FOTO: Shutterstock

Daugavpilī atjaunots pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, informēja pilsētas pašvaldībā.

Līdz gada beigām Daugavpilī deklarētām personām, kuru ienākumi strauji sarukuši Covid-19 izplatības rezultātā, ir iespēja vērsties Sociālajā dienestā, lai saņemtu ikmēneša pabalstu 150 eiro apmērā. Pabalstu saņēmējiem, kuru aprūpē ir bērni līdz 18 gadu vecumam, ir iespēja saņemt papildu 50 eiro par katru aprūpē esošo bērnu.

Gada pirmajos sešos mēnešos pilsētas Sociālajā dienestā reģistrēti 89 iedzīvotāju iesniegumi pabalstam krīzes situācijā saistībā ar Covid-19. No tiem pabalstu saņēma 81 persona, izmaksājot kopumā 12 150 eiro. Valsts pašvaldībai nodrošināja mērķdotāciju izdevumu segšanai 50% apmērā.

Personām, kuru aprūpē ir bērni līdz 18 gadu vecumam, pabalsts tika palielināts par 50 eiro mēnesī par katru bērnu. Pabalsts par aprūpē esošiem bērniem līdz šim tika izmaksāts 54 personām 2700 eiro apmērā, un valsts pilnā apmērā nodrošināja mērķdotāciju izdevumu segšanu.

Pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību laikā no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim, un ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiālā palīdzība.

Pabalstu nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās.

Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu Sociālajam dienestam, pievienojot dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas apstākļus.

Pašvaldībā aprēķināts, ka pabalsta izmaksai Sociālajam dienestam papildus būs nepieciešami aptuveni 6075 eiro.

Uz augšu
Back