Ārvalstu ekspertiem uz austrumu robežas nebūs jāievēro epidemioloģiskās prasības

Ilustratīvs foto. FOTO: oatawa, Shutterstock.

Šodien valdība lēma atvieglot Covid-19 epidemioloģiskās prasības pret ārvalstu ekspertiem un Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu amatpersonām uz Latvijas austrumu robežas.

Ņemot vērā konstatēto Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaitu un šo valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita straujo pieaugumu, kā arī ievērojot Lietuvā fiksēto valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaitu, Ministru kabinets (MK) 10.augustā izsludināja ārkārtējo situāciju Ludzas novadā, Krāslavas novadā, Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā.

Lai nodrošinātu MK noteikto ārkārtējās situācijas pasākumu izpildi, ir nepieciešama pietiekama Valsts robežsardzes personāla kapacitāte, realizējot pasākumus nelegālās migrācijas plūsmu pārvaldīšanai un novēršanai uz Latvijas valsts robežas. Tāpat ir pieļaujama situācija, ka nepieciešamības gadījumā var tikt lūgta palīdzība Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu nozares aģentūrai par personāla resursu iesaisti robežkontroles pasākumos uz Latvijas valsts robežas darbam ar nelegālajiem imigrantiem un patvēruma meklētājiem.

Ņemot vērā dinamiski mainīgo situāciju ar Covid-19 infekcijas izplatību ES, ieceļojot no vairākām ES dalībvalstīm, ir ievērojama pašizolācija. Līdz ar to, ieceļojot Latvijā, ES aģentūras personāls un Valsts robežsardzes personāls, kuram nav sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta, pēc ieceļošanas Latvijā nevar uzreiz uzsākt dienesta pienākumu izpildi Latvijā, jo nepieciešams nodrošināt pašizolācijas prasības ievērošanu.

Vienlaikus minētā personāla dienesta pienākumu izpilde dažreiz saistīta ar biežu Latvijas robežas šķērsošanu abos virzienos, lai nodrošinātu operacionālo pasākumu pārvaldību un realizāciju. Līdz ar to pašreizējā situācijā būtiski tiek samazināta Valsts robežsardzes kapacitāte dalībai Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras koordinētajās aktivitātēs, kā arī tiek samazināta spējā savlaicīgi uzņemt attiecīgos ES aģentūras pārstāvjus dienesta pienākumu izpildei robežkontroles pasākumos uz Latvijas valsts robežas, darbam ar nelegālajiem imigrantiem un patvēruma meklētājiem.

Lai nodrošinātu rīkojumā noteikto pasākumu izpildi, ir nepieciešams izdarīt attiecīgu grozījumu MK noteikumos, kuri noteiktu nosacījumus, kas mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību, tostarp sadarbību ar ES institūcijām.

Tāpēc ar noteikumu grozījumiem paredzētie ceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības, ievērojot attiecīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, neattieksies uz ārvalstu ekspertiem, kuri starptautiskās sadarbības ietvaros ieceļo Latvijā, lai sniegtu palīdzību sabiedriskās kārtības un drošības un robežapsardzības nodrošināšanā.

Tas pats attieksies uz IeM sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuri atgriežas Latvijā no šādas palīdzības sniegšanas ārvalstīs.

Vienlaikus tiek norādīts, ka, lai gan izstrādātie grozījumi nosaka, ka valdības noteiktās prasības attiecīgajā gadījumā nav attiecināmas, bet ar piebildi, ka iestādei, kurā šīs personas veiks dienesta pienākumu izpildi, ir izstrādājama iekšēja procedūra, kas nodrošina epidemioloģiski drošu rīkojumā noteikto pasākumu izpildi.

Uz augšu
Back