LM budžetam atvēlēti papildu 120 miljoni eiro

Finanšu ministra budžeta portfelis, kas ar valdības sagatavoto 2022.gada valsts budžeta likumprojektu iesniegts izskatīšanai Saeimā. FOTO: Paula Čurkste/LETA

Labklājības ministrijas (LM) budžets nākamgad pieaugs par 120 miljoniem eiro, salīdzinot ar šo gadu, un sasniegs 878,3 miljonus eiro, trešdien Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē stāstīja LM parlamentārā sekretāre Evita Zālīte-Grosa (JKP).

Viņa informēja, ka 2020.gada budžets bija 717,5 miljoni eiro, savukārt šā gada budžetā ieplānoti līdzekļi 757,9 miljonu eiro apmērā.

Nozares galvenie pasākumi 2022.gadā ir turpināt atbalsta pilnveidošanu ģimenēm ar bērniem, ieviešot izmaiņas ģimenes valsts pabalsta piešķiršanas nosacījumos un apmērā, kā arī turpināt pensiju indeksāciju un paaugstināt pensiju neapliekamo minimumu nākamā gada pirmajā pusgadā līdz 350 eiro mēnesī, bet otrajā pusgadā - līdz 500 eiro mēnesī.

LM arī ir iecerējusi turpināt attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Paredzēts palielināt aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai paredzēto pabalsta apmēru. Sēdē tika atzīmēts, ka turpmāk to nenoteiks zemāku par ģimenes valsts pabalsta, apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēru. Vienlaikus plānots arī atbalstīt ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbību.

LM plāno turpināt uzlabojumu ieviešanu personām ar invaliditāti nepieciešamā atbalsta nodrošināšanā, uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī pilnveidojot tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un klāstu, tai skaitā skābekļa koncentratora pieejamību.

Starp nozares galvenajiem pasākumiem ietilpst arī uzlabojumu ieviešana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībā. Šai pasākumā iecerēts nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbību veikušām personām, kurām atbilstoši grozījumiem Civilprocesa likumā, tiesa vai tiesnesis, izskatot prasību par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, uzlikusi par pienākumu atbildētājam iziet sociālās rehabilitācijas kursu.

Tāpat paredzēts arī pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām personām un nodrošināt pieejamāku sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā bērniem, kuri ir atkarīgi no apreibinošām vielām vai procesiem.

LM cer 2022.gadā sniegt atbalstu darba devējiem, samazinot darba devēja apmaksāto darba nespējas termiņu, kā arī turpināt aktīvas nodarbinātības pasākumu īstenošanu, lai palielinātu ilgstošo bezdarbnieku, personu ar invaliditāti, personu ar zemu izglītības līmeni iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

Ministrija nākamgad paredz veicināt sociālo darbinieku motivāciju strādāt profesijā un pilnveidot profesionālo kompetenci, nodrošinot mērķdotāciju pašvaldībām piemaksu noteikšanai sociālajiem darbiniekiem pašvaldības sociālajā dienestā un pašvaldības iestādēs, kuras sniedz sociālos pakalpojumus.

Kā nozīmīgākie sabiedrības ieguvumi labklājības nozarē tika minēta atalgojuma palielināšana sociālās aprūpes centru aprūpētājiem, šim mērķim atvēlot teju 10 miljonus eiro, un pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, kam atvēlēs 2,1 miljonu eiro. LM parlamentārā sekretāre arī akcentēja pensiju neapliekamā minimuma paaugstināšanu un sociālo darbinieku atlīdzības paaugstināšanu, ar mērķdotācijām pašvaldībām.

Tāpat tika akcentēts, ka panākta vienošanās no 2023.gada par 30% pašvaldībām līdzfinansēt garantēto minimālo ienākumu atbalstu un mājokļa pabalstu.

Nākamgad arī palielinās ģimenes valsts pabalstu par bērniem līdz 20 gadu vecumam. Šobrīd, sākot ar ceturto bērnu, ģimenes valsts pabalsts par katru bērnu ir 50,07 eiro, savukārt piemaksas apmērs par katru nākamo bērnu ir par 50 eiro mēnesī lielāks, nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē.

No 2022.gada ģimene par vienu bērnu saņems 25 eiro, līdzšinējo 11,38 eiro vietā, savukārt par diviem bērniem paredzēts piešķirt pabalstu 100 eiro apmērā, līdzšinējo 44,14 eiro vietā.

Ģimenes ar trim bērniem līdz šim saņēma ģimenes valsts pabalstu 134,28 eiro vērtībā, tomēr no 2022.gada par katru bērnu paredzēts maksāt 75 eiro jeb 225 eiro kopumā. Ģimenes ar četriem un vairāk bērniem saņems 100 eiro par katru. Līdz šim četru bērnu ģimenes saņēma 234,35 eiro.

Uz augšu
Back