Luksemburga piešķir finansējumu vides attīrīšanas darbiem militāros objektos Latvijā

FOTO: Publicitātes foto

Briselē NATO aizsardzības ministru sanāksmes laikā aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) un Luksemburgas aizsardzības ministrs Fransuā Bošs parakstīja saprašanās memorandu, kas paredz papildu līdzfinansējuma piešķiršanu vides attīrīšanas darbiem militāros objektos Latvijā, informēja Aizsardzības ministrija.

"Latvijas armija pievērš pastiprinātu uzmanību gan vides aizsardzībai savās militārajās bāzēs, gan šo teritoriju attīrīšanai no jau esošā piesārņojuma. Šodien parakstītais memorands ne tikai liecina par Latvijas un Luksemburgas vienoto izpratni par vides aizsardzības nozīmīgumu, bet arī sekmē mūsu militāro bāzu attīstību," uzsver Pabriks.

Luksemburgas Aizsardzības ministrija piešķirs līdzfinansējumu 5,7 miljonu eiro apmērā vides attīrīšanai Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē, sekmējot tās infrastruktūras attīstību un stiprinot Latvijas uzņemošās valsts atbalsta spējas.

Ar šo līdzfinansējumu Luksemburga nodrošinās papildus 1,2 miljoniem eiro, kuru piešķiršanu laika posmā no 2020. līdz 2023.gadam vides attīrīšanas darbiem militāros objektos Latvijā paredz pērn parakstītais abu valstu saprašanās memorands.

Saprašanās memoranda ietvaros piešķirto līdzfinansējumu Latvija pašlaik izmanto piesārņojuma likvidēšanai Zemessardzes 1.Rīgas brigādes 19.kaujas nodrošinājuma bataljona teritorijā Stopiņu novadā, un nākotnē to paredzēts izmantot vides attīrīšanai arī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 54. kaujas atbalsta bataljona teritorijā Ogrē un Nacionālo bruņoto spēku bāzes teritorijā Daugavgrīvā.

2020.gada februārī Pabriks un Luksemburgas valdības pārstāvis aizsardzības jautājumos Anri Kokss parakstīja saprašanās memorandu, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu vides attīrīšanas darbiem militāros objektos Latvijā.

Vides attīrīšana militāros objektos gan stiprina Latvijas spējas sniegt uzņemošās valsts atbalstu sabiedrotajiem, gan arī sekmē klimata pārmaiņu un vides degradācijas seku mazināšanu, samazinot aizsardzības nozares ietekmi uz vidi, kas ir Eiropas Savienībā aktuāls jautājums.

Latviju un Luksemburgu vieno cieša sadarbība Eiropas Savienības un NATO ietvaros. 2017.gadā Luksemburga Latvijai piešķīra finansējumu 3 miljonu eiro apmērā uzņemošās valsts atbalsta spējas stiprināšanai. Šis finansējums tika izmantots 450 karavīru izmitināšanai paredzētas kazarmas būvniecībai Ādažu bāzē, kur izvietota NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa. Kazarmas būvniecība tika pabeigta 2019.gadā.

Uz augšu
Back