EK atsāks publiskās debates par ES ekonomikas pārvaldības satvara pārskatīšanu

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena piedalās preses konferencē Rīgas Tehniskajā universitātē. FOTO: Paula Čurkste/LETA

Eiropas Komisija (EK) šonedēļ pieņēma paziņojumu, kurā ir izvērtētas ekonomikas pārvaldības apstākļu izmaiņas pēc Covid-19 krīzes un ar kuru tiek atsāktas publiskās debates par Eiropas Savienības (ES) ekonomikas pārvaldības satvara pārskatīšanu.

Kā informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā, šis paziņojums ir tapis pēc EK priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas runā par stāvokli ES paustās apņemšanās panākt vienprātību par ES ekonomikas pārvaldības satvara nākotni. EK iepriekš bija apturējusi šīs 2020.gada februārī sāktās publiskās debates, lai pievērstos reaģēšanai uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomisko un sociālo ietekmi.

EK priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis (JV) norādīja, ka pēc pandēmijas izraisītās krīzes Eiropa tagad iziet mazliet mierīgākos ūdeņos. Viņa ieskatā, pateicoties saskaņotajai un pārliecinošajai rīcībai, lai pārvarētu šo krīzi, tagad Eiropas ekonomikas izaugsme jau pārsniedz prognozes, tomēr šī krīze ir arī pievērsusi uzmanību vairākām konkrētām problēmām: lielām budžetu deficītu un valstu parādu līmenim, krasākas atšķirības un ienākumu nevienlīdzību, kā arī nepieciešamību pēc papildu investīcijām.

"Mums ir vajadzīgi tādi ekonomikas pārvaldības noteikumi, kas mērķtiecīgi risina šīs problēmas. Tāpēc atsākam publiskas debates, vēlamies uzklausīt viedokļus un idejas un panākt vienotu izpratni un līdzatbildību attiecībā uz efektīvu ekonomikas uzraudzību. Tādējādi varam padarīt mūsu ekonomiku ilgtspējīgāku, taisnīgāku un konkurētspējīgāku, kā arī sagatavoties nākotnes izaicinājumiem," pauda Dombrovskis.

Atsāktās debates balstīsies gan uz EK 2020.gada februārī pausto viedokli par ekonomikas uzraudzības satvara efektivitāti, gan uz Covid-19 krīzē gūto pieredzi, kas aprakstīta EK paziņojumā. EK aicina visas galvenās ieinteresētās personas iesaistīties šajās publiskajās debatēs, lai panāktu vienprātību par ekonomikas pārvaldības satvara nākotni. EK akcentēja, ka ir svarīgi izveidot satvaru, kas var pilnībā atbalstīt dalībvalstis Covid-19 pandēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes novēršanā un reaģēt uz ES visneatliekamākajām problēmām.

EK ņems vērā visus šajās publiskajās debatēs paustos viedokļus. 2022.gada pirmajā ceturksnī tā sniegs norādes attiecībā uz fiskālo politiku nākamajam periodam, lai atvieglotu fiskālās politikas koordināciju un dalībvalstu stabilitātes un konverģences programmu sagatavošanu.

Šajās norādēs tiks atspoguļota vispārējā ekonomiskā situācija, katras dalībvalsts īpašā situācija un diskusijas par ekonomikas pārvaldības satvaru. EK sniegs vadlīnijas par iespējamām izmaiņām ekonomikas pārvaldības satvarā ar mērķi jau labu laiku pirms 2023.gada panākt plašu vienprātību par turpmāko virzību.

Pēc EK paustā, ES ekonomikas pārvaldības satvars kopš tā izveides ir vadījis dalībvalstis ceļā uz ekonomikas un fiskālās politikas mērķu sasniegšanu, to ekonomikas politikas koordinēšanu, makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanu un stabilu publisko finanšu nodrošināšanu. Laika gaitā šis satvars ir attīstījies, un, lai reaģētu uz jaunām ekonomikas problēmām, tika ieviestas izmaiņas, piemēram, sešu un divu tiesību aktu noteikumu kopums.

Neraugoties uz šīm izmaiņām, joprojām ir saglabājušās dažas vājās vietas, kuras fiskālā sistēma nav spējusi efektīvi atrisināt. Tajā pašā laikā satvars ir kļuvis arvien sarežģītāks. Turklāt kopš noteikumu ieviešanas ekonomiskais konteksts ir būtiski mainījies, uzsvēra EK.

Šie un citi jautājumi bija acīmredzami jau 2020.gada februārī, kad EK nāca klajā ar paziņojumu par ES ekonomikas pārvaldības pārskatīšanu. Lai gan pārskatīšanas galvenie secinājumi joprojām ir spēkā un būtiski, Covid-19 krīzes smagā ietekme vēl vairāk uzsver satvara problēmas un ir padarījusi tās vēl akūtākas.

Publiskajās debatēs par ekonomikas pārvaldības satvara pārskatīšanu būs jāņem vērā un jārisina 2020.gada paziņojumā konstatētie problēmjautājumi. Tie cita starpā ir šādi: kā var nodrošināt publisko finanšu stabilitāti, novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību, vienkāršot spēkā esošos noteikumus un uzlabot to pārredzamību, izpildi un līdzatbildību par tiem.

Turklāt ES ekonomikas pārvaldības satvara pārskatīšanā būtu jāatspoguļo jaunās problēmas, ko izgaismojusi Covid-19 krīze. Tajā varētu ņemt vērā arī noderīgo pieredzi, kas gūta sekmīgā ES politikas reakcijā uz Covid-19 uzliesmojumu, jo īpaši Atveseļošanas un noturības mehānisma pārvaldībā, akcentēja EK.

Lai panāktu plašu vienprātību par ES ekonomikas pārvaldības satvara turpmāko virzību, būtiska ir plaša un iekļaujoša sadarbība ar visām ieinteresētajām personām. Tāpēc EK aicina ieinteresētās personas iesaistīties debatēs un paust viedokli par to, kā ekonomikas pārvaldības satvars ir darbojies līdz šim, un par iespējamiem risinājumiem tā efektivitātes uzlabošanai. Šīs ieinteresētās personas cita starpā ir citas Eiropas iestādes, valstu iestādes, sociālie partneri un akadēmiskās aprindas.

Debates notiks dažādos forumos, tostarp īpašās sanāksmēs, darbsemināros un atsāktajā tiešsaistes aptaujā. Iedzīvotāji, organizācijas un publiskās iestādes tiek aicinātas iesniegt savus viedokļus līdz 2021.gada 31.decembrim.

Uz augšu
Back