Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji saņem 23 miljonus eiro zaudējumu kompensēšanai

FOTO: Zane Bitere / LETA

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju 2021.gada zaudējumu kompensēšanai piešķirs 23,39 miljonus eiro, otrdien nolēma valdība.

Tostarp 14,941 miljonu eiro piešķirs zaudējumu kompensēšanai reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem. No tiem 4,678 miljoni eiro paredzēti, lai kompensētu pasažieru skaita mazināšanos saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu saistītiem pasākumiem.

Savukārt 8,449 miljoni eiro piešķirti zaudējumu kompensēšanai reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem. Tostarp 3,282 miljoni eiro paredzēti, lai kompensētu pasažieru skaita mazināšanos saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu saistītiem pasākumiem.

Satiksmes ministrija skaidro, ka saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību šogad noteikts mazāks atļautais sabiedriskā transporta piepildījums. Noteikto ierobežojumu rezultātā būtiski ir samazinājies pārvadāto pasažieru skaits un attiecīgi ieņēmumi no pārdotajām biļetēm.

Atbilstoši pirmā pusgada faktiskajiem rādītājiem un provizoriski, balstoties uz septembra sākumā zināmajiem apstākļiem, tiek lēsts, ka kopējais nepieciešamais papildu finansējums sasniegs 36,977 miljonus eiro. Tā kā pirmajā pusgadā ir saņemts papildu finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas kompensē pirmā pusgada zaudējumus, un otrajā pusgadā ir plānots veikt apropriācijas pārdali par valstspilsētu pašvaldībām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai neizlietoto finansējumu, tad kopējais nepieciešamais papildu finansējums ir 23,39 miljoni eiro.

Finansējumu Satiksmes ministrijai piešķirs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensēšanai valdība nolēma veikt apropriāciju pārdali 15,103 miljonu eiro apmērā uz valsts budžeta programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Tostarp 15,053 miljonus eiro pārdalīs no budžeta apakšprogrammas "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei", bet 50 000 eiro no programmas "Nozaru vadība un politiku plānošana".

Satiksmes ministrija skaidro, ka atbilstoši AS "Pasažieru vilciens" sniegtajai informācijai ir iestājušies vairāki apstākļi, kas ir ietekmējuši jauno elektrovilcienu projekta īstenošanas gaitu. Covid-19 pandēmijas ietekmes rezultātā ir nobīde vilcienu ražošanā un ir izmaiņas VAS "Latvijas dzelzceļš" radiosakaru sistēmā. Ņemot vērā minēto, no jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei paredzētajiem līdzekļiem 2021.gadā netiks izlietots piešķirtais finansējums 15,053 miljonu eiro apmērā.

Kā ziņots, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA) oktobra beigās aicināja Ministru kabinetu nekavējoties lemt par papildu 14 miljonu eiro piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ar autobusiem, lai netiktu pārtraukta pakalpojumu sniegšana reģionālās nozīmes maršrutu tīklā.

Asociācijas prezidents Ivo Ošenieks informēja, ka oktobrī pārvadātāji, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, no pasūtītāja - valsts SIA "Autotransporta direkcija" (ATD) - nav saņēmuši kārtējā avansa maksājumus.

Ar pārvadātājiem noslēgtie līgumi un Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka avansa maksājumam ir jābūt 95% apmērā no pārvadātāju zaudējumiem, taču ATD, kas ir līgumslēdzējs no valsts puses, pēc Ošenieka teiktā, ilgstoši ignorē normatīvos aktus un virza Sabiedriskā transporta padomei uz apstiprināšanu neatbilstošus finanšu līdzekļus avansa norēķiniem.

Tādēļ asociācija aicināja valdību nekavējoties lemt par papildu līdzekļu piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ar autobusiem, bet Satiksmes ministriju izvērtēt ATD vadības spēju efektīvi vadīt nozari.

Uz augšu
Back