No 1. janvāra stāsies spēkā jauni Vienotie noteikumi dabasgāzes balansēšanas pārvades sistēmā

FOTO: Paula Čurkste/LETA

No 2022.gada 1.janvāra stāsies spēkā jauni Vienotie noteikumi dabasgāzes balansēšanas pārvades sistēmā, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes lēmums.

SPRK saskaņojusi jaunus Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatora AS "Elering" un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatora AS "Conexus Baltic grid" ("Conexus") izstrādātos Vienotos noteikumus dabasgāzes balansēšanai pārvades ieejas-izejas sistēmā.

Patlaban spēkā ir noteikumi, kurus SPRK saskaņoja ar 2019.gada oktobrī.

Vienoto noteikumu jaunās redakcijas projekta publisko apspriešanu "Elering" un "Conexus" organizēja no šovasar. Tās laikā tika saņemti divu ieinteresēto personu priekšlikumi un komentāri, kurus "Elering" un "Conexus" izvērtēja un publicēja vienoto pozīciju par tiem, kā arī attiecīgi precizēja noteikumu jaunās redakcijas projektu.

Noteikumi dabasgāzes balansēšanai pārvades sistēmā izteikti jaunā redakcijā, pamatojoties uz "Elering" un "Conexus" konstatētajām regulējuma nepilnībām, nodrošinot no 2020.gada 1.janvāra dabasgāzes pārvades sistēmas tehnisko balansēšanu Igaunijas un Latvijas vienotajā balansēšanas zonā.

Jaunajos noteikumos noteikts nebalansa cenas publicēšanas laiks, ja gāzes diena "D+1" nav darba diena, mainīts termiņš, kādā dabasgāzes sistēmas operators publicē neitralitātes maksu par iepriekšējā mēneša gāzes dienām un veic sākotnējo un galīgo norēķinu par dienas nebalansa maksu, kā arī precizēta neitralitātes maksas noteikšanas metodika, nepārprotami nosakot, ka neitralitātes maksas noteikšanā ņem vērā dabasgāzes pārvades sistēmas operatora izmaksas, kas rodas dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāja saistību neizpildes gadījumā.

Tāpat noteikta iespēja pārvades sistēmas operatoram būt pašaprēķinu izsniedzējam, papildinātas prasības attiecībā uz informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu, ieviesti personas datu aizsardzības noteikumi. Turklāt atbilstoši Energoregulatoru sadarbības aģentūras un gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla rekomendācijām precizēti līgumsaistību izpildes nodrošināšanas noteikumi, tajā skaitā nosakot dabasgāzes sistēmas operatora pienākumu uzraudzīt dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāju kredītspēju, lai nodrošinātu, ka ir pieejams pietiekams finanšu nodrošinājums, kā arī paredzot proaktīvus un reaģējošus pasākumus, lai novērstu balansēšanas pārkāpumus, dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem radot būtisku nebalansu un par to nenorēķinoties.

Latvijas un Igaunijas regulatori 17.novembrī vienojās par jaunās noteikumu redakcijas saskaņošanu.

Kā ziņots, pašreizējais reģionālā gāzes tirgus integrācijas posms, kas pazīstams kā Somijas - Igaunijas - Latvijas vienotais dabasgāzes tirgus jeb ieejas tarifu zona, ir spēkā kopš 2020.gada 1.janvāra.

Līdztekus vienotiem ieejas tarifiem, Somijas - Igaunijas - Latvijas vienotā tirgus izveide ietvēra Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonu apvienošanu, izveidojot Igaunijas - Latvijas balansēšanas zonu, un kopīgu pakalpojuma sniegšanu tajā.

Uz augšu
Back