Kā saņemt Covid-19 sertifikātu, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas?

Sertifikāts. Ilustratīvs attēls. FOTO: Edijs Pālens/LETA LETA

Ja persona ir veikusi vakcināciju pret Covid-19 ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm vai valstī, kas nav pievienojusies ES vienotajai digitālajai sistēmai (single digital gateway), tad, lai saņemtu mūsu valstī darbojošos Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, potēšanās fakts ir jāreģistrē Latvijas E-veselības sistēmā, norāda Inna Rožkalne, Nacionālā veselības dienesta Juridiskā departamenta direktore.

Nacionālajā veselības dienestā piecu mēnešu laikā saņemti vairāk nekā 5000 pieteikumu, lai izveidotu Latvijā lietojamu sertifikātu.

Ja plānots doties uz Latviju, dienests iesaka jau laikus (esot vēl ārvalstī), attālināti iesniegt dokumentus izskatīšanai un fakta atzīšanai, jo šī procedūra var aizņemt līdz vienam mēnesim.

Vakcinācijas faktu varēs reģistrēt personas, kurām pienākas valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi Latvijā, kā arī personas, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, mūsu valstī studējoši pilna laika ārvalstu studenti un Latvijā akreditēti un rezidējoši ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

To var izdarīt, vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā (NVD) (vairāk informācijas, zvanot pa tālr. 80001234 vai NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Sertifikāta izveide, ja vakcinācija veikta ārpus Eiropas valstīm”).

Savukārt, ja persona ir saņēmusi sadarbspējīgu digitālo Covid-19 vakcinācijas sertifikātu citā ES dalībvalstī vai valstī, kas ir pievienojusies vienotajai ES sistēmai, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju E-veselībā nav nepieciešams veikt, jo vakcinēšanās sertifikāts ir noskenējams un izmantojams Latvijā. Gadījumā, ja valsts, kurā veikta vakcinācija, ir pievienojusies iepriekš minētajai sistēmai, bet neizsniedz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, NVD veic vakcinācijas fakta atzīšanu, pamatojoties uz saņemto iesniegumu.

Valstu saraksts, kuras ir pievienojušās vienotajai ES digitālajai sistēmai, tiek publicēts un atjaunots Eiropas Komisijas tīmekļvietnē www.ec.europa.eu.

Šobrīd datus par personām veiktiem Covid-19 vakcinācijas faktiem E-veselībā var ievadīt tikai par Eiropas Zāļu aģentūras (EZA jeb European Medicines Agency (EMA)) reģistrētām Covid-19 vakcīnām – Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Janssen un Biontech-Pfizer Comirnaty. Augoša interese par vakcinācijas fakta atzīšanu No šā gada 26. jūnija līdz 24. novembrim esam saņēmuši 5400 iesniegumu par ārvalstīs veikta vakcinācijas fakta atzīšanu. Lielākoties iesniegumus saņemam par veiktu vakcināciju ASV, Kanādā, Lielbritānijā, bet Izraēlā un Indijā veikto vakcināciju Latvijā atzīt lūdz pārsvarā studenti. Šobrīd palielinājies pieteikumu skaits arī par vakcinācijas faktu no Zviedrijas un Norvēģijas.

Šovasar izskanēja informācija par tautiešiem no Lielbritānijas, kuri nevarēja savus vakcinācijas sertifikātus izmantot Latvijā. Vasarā Lielbritānija nebija pievienojusies ES digitālajai sistēmai un Lielbritānijā izsniegts sertifikāts, ar kuru persona ieceļoja no Lielbritānijas, tobrīd nebija sadarbspējīgs. Šobrīd arī Lielbritānija ir pievienojusies ES sertifikātu sistēmai, tādēļ Lielbritānijā izsniegts sertifikāts ir sadarbspējīgs un derīgs lietošanai Latvijā. Jāņem vērā, ka Lielbritānijā ir pieejami divu veidu sertifikāti – iekšzemes lietošanai un ceļošanai (travel sertifikāts). Dodoties uz Latviju, nepieciešams izmantot ceļošanai paredzēto sertifikātu, kā arī pārbaudīt, vai sertifikātam nav beidzies derīguma termiņš.

Iesnieguma izskatīšana

Ierasti, saņemot iesniegumu par ārvalstīs veiktas vakcinācijas fakta atzīšanu, tas tiek izskatīts iespējami īsākā laikā (ne vēlāk kā mēneša laikā). Iesnieguma izskatīšanas termiņu ietekmē dažādi faktori, piemēram, konkrētajā periodā saņemto iesniegumu daudzums, tas, vai iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti ārvalstīs veiktas vakcinācijas fakta atzīšanai, jo informācijas iztrūkuma gadījumā lūdzam papildu informāciju no iesniedzēja, kas paildzina iesnieguma izskatīšanas procesu.

Ir gadījumi, kad var arī neatzīt ārvalstīs veiktas vakcinācijas faktu. Tas notiek, piemēram, tad, ja tiek konstatēts, ka personai nav atbilstošs statuss*, lai NVD būtu tiesīgs atzīt ārvalstīs veiktu vakcinācijas faktu (piemēram, persona nav ārvalstnieks, kas nodarbināts Latvijā, nav pilna laika ārvalstu students, nav persona ar termiņuzturēšanās atļauju vai D vīzu u.c.) un/vai persona nav saņēmusi vakcīnu, kas atbilst mūsu valsts normatīvu regulējumam*.

Nereti tiek saņemti iesniegumi, kuriem pievienots jau citā valstī, kas pievienojusies ES digitālajai sistēmai, izsniegts sadarbspējīgs sertifikāts. Šajos gadījumos vakcinācijas fakts netiek reģistrēts E-veselības sistēmā, jo esošais sertifikāts ir derīgs izmantošanai.

Cilvēkiem, kuriem šis jautājums ir aktuāls, iesakām sekot līdzi publiski pieejamai informācijai par vakcinācijas fakta atzīšanu, lai iesniegtu korektus dokumentus (tostarp sekot līdzi informācijai, vai valstī, kurā personai veikta vakcinācija, var saņemt sadarbspējīgu sertifikātu, kā arī informācijai par to, kādas vakcīnas tiek atzītas Latvijā, izskatot iesniegumus). Tas atvieglos mūsu darbu un paātrinās personas iesnieguma izskatīšanas laiku.

Kā rīkoties, lai atzītu vakcinācijas faktu?

Datu ievade E-veselības sistēmā nodrošina iedzīvotājam iespēju autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izveidot savu digitālo Covid-19 sertifikātu.

Iesniegumu ar tam pievienotu vakcinācijas veikšanas fakta apliecinājuma oriģinālu jāiesniedz NVD, vai nu, nosūtot iesniegumu pa pastu (adrese: Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012), vai arī ievietojot dokumentus pastkastē pie NVD ieejas NVD klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no NVD teritoriālām nodaļām (Kuldīgā, Smiltenē, Daugavpilī vai Jelgavā). Gadījumā, ja vakcinācijas apliecinājumā ir norādīts Latvijā nolasāms QR kods, iesniegumu var nosūtīt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese: nvd@vmnvd.gov.lv), vai arī iesniegt portālā www.latvija.lv, izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, vai arī rakstot uz NVD e-adresi.

Jāņem vērā, ka NVD jāiesniedz vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls. Par to nav jāsatraucas, jo pēc iesnieguma izskatīšanas vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls tiks nosūtīts atpakaļ iesniedzējam. Persona var iesniegt Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību, vai arī citu dokumentu, piemēram, ārstniecības iestādes izsniegtu sertifikātu vai apliecinājumu, kurā ir ietverts personas vārds, uzvārds, personas identifikators, saņemtās vakcīnas nosaukums un sērijas numurs, vakcinācijas datums un saņemtās potes kārtas numurs un skaits, kā arī dokumenta izsniegšanas datums un tā izsniedzējas iestādes/uzņēmuma nosaukums un izsniedzēja vārds, uzvārds. To, kā izskatās ES dalībvalstu un citu valstu Covid-19 apliecinājumu paraugi, var apskatīt www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Citu valstu apliecinājumu paraugi”.

Tiek pārbaudīts iesniegtais vakcinācijas apliecinājums vai cits dokuments no trešās valsts, tos salīdzina ar šo valstu atbildīgo iestāžu sūtītajiem paraugiem un, ja viss ir kārtībā un cilvēks Latvijā ir tiesīgs saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, tajā skaitā vakcināciju pret Covid-19, šo faktu reģistrē Latvijas E-veselības sistēmā. Uz tā pamata cilvēks pats var pieslēgties www.covid19sertifikats.lv un izveidot savu digitālo sertifikātu, jo sistēma saņem datus no E-veselības.

* Ministru kabineta 2021.gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Uz augšu
Back