Pieņemoties spēkā aukstumam, patversmes gatavojas cilvēku pieplūdumam

Bezpajumtnieki FOTO: «Apollo»/B.Aprāne

Laikam kļūstot aukstākam, Rīgas deviņas patversmes ir gatavas lielāka cilvēku skaita uzņemšanai.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus un ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, Rīgas patversmēs klientiem paplašinātas uzturēšanās telpas un tajās tiek piedāvāta iespēja uzturēties visu diennakti, saņemot ēdināšanu trīs reizes dienā.

Visās patversmēs tiek ievēroti epidemioloģiskie drošības pasākumi - maksimāli tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām un grīdām. Darbinieki ir nodrošināti ar aizsargmaskām, cimdiem un citiem aizsardzības līdzekļiem. Sociālā darba speciālisti veic pārrunas un informē klientus par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu.

Novembra beigās patversmju pakalpojumus izmantoja vidēji 680 cilvēki dienā. Nepieciešamības gadījumā vietu skaits var tikt palielināts līdz 1000. Visiem jaunajiem klientiem, kas ierodas patversmēs, obligāti jāuzrāda veikts Covid-19 tests. Ja tests nav veikts, tad uz vietas tiek veikts siekalu tests, un līdz rezultātu saņemšanai klienti uzturas atsevišķā telpā.

Personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas Rīgā tiek uzņemtas Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā 208, Rīgas patversmes sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E, SIA "V.E.L.G." naktspatversmēs - vīriešiem un sievietēm Esplanādes ielā 1, naktspatversmē vīriešiem Kartupeļu ielā 8, naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Sofijas ielā 8.

Tāpat cilvēki tiek uzņemti biedrības "Pins" naktspatversmes pirmajā stāvā sievietēm Aptiekas 1, k-5, Evaņģēlisko kristiešu draudzes "Zilais Krusts" naktspatversmē vīriešiem Mazjumpravas ielā 8, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" patversmē vīriešiem un sievietēm Gaiziņa ielā 7 un "Latvijas Samariešu apvienības" patversmē vīriešiem Cieceres ielā 1.

Dienas centrs bezpajumtniekiem Katoļu ielā 57 darbojas katru darba dienu no plkst.9 līdz 16.30. Dienas centrā iespējams saņemt: sociālā darba speciālistu; ģimenes ārsta pakalpojumus primārās veselības aprūpes līmenī; dušas un dezinfekcijas pakalpojumus, tāpat darbojas noliktavas-humānās palīdzības punkts, kurā var saņemt laika apstākļiem atbilstošu apģērbu.

Atsevišķā telpā var skatīties televīzijas pārraides, kā arī piedalīties tematiskajās nodarbībās. Dienas centrs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Novembrī dienas centrā pakalpojumu saņēma vidēji 60 cilvēki. Dienas centrs strādā ievērojot stingrus drošības pasākumus.

Uz augšu
Back