Sāksies nelikumīgo kabeļu likvidācija

Ethernet cables used for internet connections are pictured in a Berlin office, August 20, 2014. The German cabinet discussed on Wednesday Germany's digital agenda for the future. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS) FOTO: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Komentējot Rīgā sāktos nelegālo tīklu likvidēšanas darbus, Latvijas Interneta asociācija pauž, ka nelegālos elektronisko sakaru tīklus ir nepieciešams sakārtot, taču tas jādara tiesiski un likumīgi.

Nesen tapis zināms, ka "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) savos apsaimniekotajos namos sāk nelegālo un neaktīvo elektronisko sakaru tīklu likvidāciju jeb demontāžu. RNP izplatītajā ziņā esot pieminēta arī LIA, kurai RNP vēlas uzticēt savu biedru apziņošanu par šo faktu.

LIA valdes priekšsēdētājs Andis Āriņš uzsvēra, ka LIA un tās pārstāvētie interneta pakalpojumu sniedzēji vienmēr ir stingri iestājušies par to, ka visiem elektronisko sakaru tīkliem un interneta komunikācijas pakalpojumiem jābūt legāliem un atbilstoši iekārtotiem, jo atbilstoša normatīvā regulējuma ievērošana esot solis pretī vienlīdzīgai konkurencei visiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot vienus un tos pašus noteikumus.

"Par to esam iestājušies gan publiskajā telpā, gan komunikācijā ar valsts un pašvaldības iestādēm, gan savu biedru iekšējā saziņā," norādīja Āriņš, piebilstot, ka tas attiecas gan uz privātmājām, gan biroju ēkām, gan daudzdzīvokļu mājām, tomēr jebkāda tīklu demontāža jāveic tiesiski un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Viņaprāt, iestādes, kurām ir tiesības pieņemt lēmumus par kāda konkrēta pretlikumīgi ierīkota tīkla demontāžu galvaspilsētā, ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un būvvalde, kur jau šobrīd administratīvo procesu ietvaros šīs darbības realizē, savukārt RNP neesot normatīvajos aktos noteiktu tiesību ne konstatēt kāda konkrēta tīkla legālumu, ne arī to, kuri kāda konkrēta tīkla elementi ir aktīvi, bet kuri - nē.

Tādēļ LIA aicina RNP nekavējoties informēt būvvaldi vai atbilstošo IPS uzņēmumu, ja RNP ir aizdomas par kāda konkrēta tīkla neatbilstību tehniskajām prasībām vai normatīvajiem aktiem, kā arī gadījumos, ja ir aizdomas, ka tīkls ir nelegāls.

LIA vadītājs saskata vēl vienu niansi, kas sistēmiski traucējot tīklu sakārtošanu Rīgas daudzdzīvokļu namos. "Tā kā lielākā daļa RNP apsaimniekoto namu ir celti laikā, kad vēl nepastāvēja internets, namos nav arī atbilstošu telpu komunikāciju iekārtu un to statņu izvietošanai, kā arī nav iekšējās infrastruktūras interneta kabeļu ierīkošanai," minēja Āriņš.

Problemātiska esot arī interneta pakalpojumu sniedzēju iekļūšana mājās, lai operatīvi pārvaldītu un apkalpotu aparatūru un elektronisko sakaru tīklus. Par šo problēmu vēl pērn LIA esot tikušies gan ar RNP, gan pilsētas domes vadību, lai meklētu risinājumus un atrastu visiem pieņemamus risinājumus elektronisko sakaru tīklu sakārtošanai daudzdzīvokļu mājās.

Āriņš rosina RNP sakārtot savus namus līdzīgi, kā tas notiek renovējamajās daudzdzīvokļu mājās. "Vispirms ir kopīgi jāizveido mūsdienīga tehnoloģiskā infrastruktūra, bet tikai tad jāķeras pie "soda mēriem", turklāt arī demontāžai jānotiek Administratīvā procesa likumā un Administratīvās atbildības likumā paredzētajā kārtībā, nodrošinot, ka šo procesu veic tam atbilstoši pilnvarotas personas, kā arī nodrošinot privātpersonu tiesības," skaidrojis LIA vadītājs, piebilstot, ka asociācija novērtētu, ja RNP "sāktu ar komunikāciju" par komunikāciju telpu, šahtu un iekšējās infrastruktūras izbūvi savās mājās.

LIA uzsvēra, ka gan asociācija, gan tās biedri ir aktīvi iesaistījušies gaisvadu situācijas izvērtēšanā un priekšlikumu sagatavošanā, kā risināt problēmsituācijas, tostarp - arī komunicējot ar RNP. "Vienlaikus RNP tiek aicināti operatīvi nodrošināt visiem elektronisko sakaru operatoriem brīvu un nekavējošu piekļuvi operatoru sakaru tīkliem RNP pārvaldītajos nekustamajos īpašumos atbilstoši Elektronisko sakaru likumā noteiktajam, lai nodrošinātu tīklu uzturēšanu, pakalpojumu ierīkošanu un bojājumu novēršanas darbus.

"No LIA puses mēs noteikti aicinām Rīgas domi un arī pašu RNP rūpīgi pārdomāt savas darbības, lai netiktu pārkāptas ne iedzīvotāju tiesības un ērtības, ne IPS uzņēmumu likumīgās intereses, ne arī spēkā esošie normatīvie akti," ir pārliecināts LIA vadītājs. Asociācija ir pārliecināta, ka elektronisko sakaru tīklu un infrastruktūras sakārtošanu atlikt nedrīkst, taču tas jādara "sistēmiski, tiesiski un korekti".

Uz augšu
Back