Augstākā tiesa noraida Šlesera partijas "Latvija pirmajā vietā" sūdzību

Uzraksts "Latvijas Republikas Augstākā tiesa". FOTO: Ieva Čīka/LETA

Augstākas tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments noraidīja politiskās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) lūgumu par procesuālā termiņa atjaunošanu pieteikuma iesniegšanai tiesā par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) lēmuma atcelšanu un pienākuma uzlikšanu CVK reģistrēt likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā", kas nozīmētu referenduma rīkošanu vakcinēšanās jautājumā.

Izskatāmajā lietā ar CVK lēmumu LPV atteikts reģistrēt iesniegto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā", atzīstot, ka likumprojekts pēc satura nav uzskatāms par pilnīgi izstrādātu un tādējādi to nevar reģistrēt parakstu vākšanai. Politiskā partija vērsās ar pieteikumu AT par CVK lēmuma atcelšanu un pienākuma uzlikšanu CVK reģistrēt likumprojektu.

Izskatot politiskās partijas pieteikumu, AT konstatēja, ka LPV ir nokavējusi likumā noteikto termiņu pieteikuma iesniegšanai. Izskatot politiskās partijas lūgumu par procesuālā termiņa atjaunošanu pieteikuma iesniegšanai tiesā, AT nekonstatēja tādus objektīvus, no pieteicējas gribas un rīcības neatkarīgus iemeslus, kuru dēļ partijai bija liegts iesniegt pieteikumu likumā noteiktajā termiņā.

Līdz ar to AT noraidīja partijas lūgumu par nokavētā procesuālā termiņa atjaunošanu un atteicās pieņemt pieteikumu.

AT konstatēja, ka CVK lēmums, klātesot pieteicējas pārstāvēm, tika pieņemts un paziņots mutvārdos 12.novembra sēdē, bet rakstveida formā noformēts 16.novembrī. AT secināja, ka šajā gadījumā sakrita likuma "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 5.pantā noteiktā lēmuma spēkā stāšanās diena - pieņemšanas diena -, tā paziņošanas diena un Administratīvā procesa likumā 70.panta pirmajā daļā noteiktā administratīvā akta spēkā stāšanās kārtība.

AT atzina, ka likuma "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 5.pants, kā arī 12.novembra sēdes protokolā fiksētā un 16.novembrī rakstveida formātā sagatavotajā lēmumā ietvertā lēmuma pārsūdzēšanas norāde ir pietiekami skaidra, lai pieteicēja, ievērojot pienācīgu rūpību, būtu varējusi to saprast un rīkoties atbilstoši norādītajai kārtībai.

Tāpat AT atzina, ka apstāklis, ka CVK lēmums rakstveida formātā tika noformēts 16.novembrī, neliedza LPV veikt nepieciešamās darbības lēmuma pārsūdzēšanai uzreiz pēc lēmuma paziņošanas 12.novembrī, jo lēmuma motīvi bija zināmi jau 12.novembra sēdē, noslēdzoties komisijas balsojumam. Līdz ar to politiskā partija nekavējoties varēja apsvērt un plānot savu turpmāko rīcību.

Līdz ar to AT secināja, ka LPV rīcībā konkrētajā gadījumā bija viss Administratīvā procesa likuma 188.pantā noteiktais mēneša termiņš CVK lēmuma pārsūdzēšanai.

Uz augšu
Back