Ogres novada pašvaldība pārtrauc sadarbību ar Baltkrieviju

Ogres pilsētas skvērs FOTO: Edijs Pālens/LETA

Ceturtdien Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu nekavējoties izbeigt sadarbību ar Baltkrievijas pilsētām Sloņimu un Stoļinu, vienpusēji laužot ar šīm pašvaldībām noslēgtos sadarbības līgumus, informēja Ogres novada pašvaldības pārstāvis Nikolajs Sapožņikovs.

Šāds lēmums pieņemts saistībā ar Krievijas bruņoto spēku iebrukumu Ukrainā, izvēršot plašu karadarbību un nodarot postījumus Ukrainas valstij un tās tautai, kā arī Baltkrievijas atbalstu Krievijas militārajai agresijai.

Ogres novada pašvaldība ciena Ukrainas tautu, tās tiesības būt neatkarīgai valstij un nosoda Krievijas un Baltkrievijas sākto karu pret Ukrainu,

kā arī nepārprotami atbalsta Latvijas nostāju, kas vērsta uz palīdzību Ukrainai un solidaritāti ar šo neatkarīgo valsti.

Sapožņikovs norāda, ka 2013.gada 24.augustā pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu starp Ogres novada pašvaldību un Sloņimas rajona izpildkomiteju. Sadarbības partneri Latvijā un Baltkrievijā apņēmās īstenot sadarbību dažādās jomās atbilstoši abu valstu tiesiskajam regulējumam.

Balstoties uz noslēgto sadarbības līgumu, puses vienojās attīstīt abpusēji izdevīgu sadarbību, nosakot prioritāros virzienus, proti, vietējās pašvaldības attīstība, atbalsts saimnieciskajām iniciatīvām, investīcijas, ārējā ekonomiskā darbība, ražošana, pakalpojumi, transports, komunikācijas, ekoloģija un dabas resursu racionāla izmantošana, izglītība, kultūra un sports, veselības aizsardzība, atbalsts nevalstisko organizāciju un privātajām iniciatīvām.

Līguma darbības laiks tika noteikts pieci gadi, vienlaikus paredzot, ka tas tiek pagarināts uz turpmākajiem pieciem gadiem, ja neviena no pusēm ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms līguma termiņa beigām nav rakstveidā paziņojusi par savu nolūku pārtraukt līguma darbību.

Tāpat 2013.gada 10.augustā tika noslēgts sadarbības līgums starp Ikšķiles novada pašvaldību un Stoļinas rajona izpildkomiteju nolūkā attīstīt vispusīgu sadarbību un stiprināt un paplašināt partnerattiecības un draudzību, attīstīt sadarbības formas starp reģioniem un apgabaliem tādās jomās kā rūpniecība, lauksaimniecība, tirdzniecība, izglītība, kultūra, veselība, sports un tūrisms, jaunatnes politika, vietējā pašpārvalde, ekoloģija, dabas resursu racionāla izmantošana un atjaunošana.

Līgums tika noslēgts uz nenoteiktu laiku, ar nosacījumu, ka līgums ir spēkā trīs mēnešus no dienas, kad viena no pusēm rakstiski paziņojusi otrai pusei par savu nodomu izbeigt līguma darbību.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ar 2021.gada 1.jūliju darbību sāka jaunā Ogres novada pašvaldības dome. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumos noteikto, Ogres novada pašvaldība ir Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, tātad arī sadarbības līgumos noteikto saistību pārņēmēja.

Sadarbības līgumu ietvaros laikā no 2013.gada līdz 2019.gadam ir notikušas abu valstu pašvaldību pārstāvju delegāciju vizītes, galvenokārt saistībā ar pilsētu svētkiem, festivāliem vai nozīmīgu vēsturisku notikumu gadadienām.

Pēdējā Ikšķiles novada pašvaldības un Stoļinas pilsētas pārstāvju tikšanās norisinājās 2018.gada 17.novembrī Ikšķilē par godu Latvijas simtgadei. Pēdējā Ogres novada pašvaldības un Sloņimas pilsētas pārstāvju tikšanās norisinājās 2019.gada septembrī saistībā ar Baltkrievu rakstības dienas pasākumiem, kas norisinājās Sloņimā.

Sākoties Covid-19 izraisītajai pandēmijai 2020.gadā, sadarbība ar abām Baltkrievijas pilsētām faktiski pārtrūka un nav atjaunosies līdz šim brīdim.

Kā vēstīts, vairākas Latvijas pašvaldības ir pārtraukušas sadarbību ar sadraudzības pilsētām Krievijā un Baltkrievijā pēc tam, kad 24.februārī Krievijas armija iebruka Ukrainā, bet Baltkrievijas armija Ukrainas teritorijā iegāja 1.martā.

Uz augšu
Back