Sākas militāro mācību cikla "Namejs 2022" pavasara posms

FOTO: Gatis Dieziņš (Aizsardzības ministrija)

Šodien, 20. maijā, Vidzemē sākas Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla “NAMEJS 2022” lauka taktiskais vingrinājums, kas ilgs līdz 22. maijam.

Tā laikā Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde pārbaudīs bataljonu spēju veikt aizsardzības uzdevumus konvencionāla militāra apdraudējuma gadījumā. Militāro mācību laikā Valmieras, Valkas un Smiltenes novadā Vidzemes brigādes zemessargi un karavīri veiks aizkavēšanas un aizsardzības operācijas, patrulēšanu un reidus, ierīkos slēpņus, patruļbāzes un novērošanas posteņus, kā arī uzstādīs šķēršļus un pildīs citus mācību scenārijā noteiktos uzdevumus. Atsevišķus mācību uzdevumus 2.Vidzemes brigādes vienības veiks Igaunijā, tādejādi trenējot pārrobežu sadarbību ar Igaunijas Aizsardzības spēku vienībām.

Lai vingrinātu medicīniskā atbalsta spēju, Valmieras novada Trikātas un Strenču pagastā Medicīnas rotas speciālisti izvērsīs mobilos cietušo aprūpes centrus.

Militārajās mācības Vidzemē piedalīsies ap 1000 karavīru un zemessargu. Mācību laikā nosacītā pretinieka lomā darbosies NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas karavīri un Zemessardzes 3.Latgales brigādes karavīri un zemessargi.

Lauka taktiskais vingrinājums notiks sadarbībā ar Valsts policiju, kas nodrošinās ceļu satiksmes regulēšanu. Mācībās tiks pilnveidota sadarbība arī ar citām civilajām institūcijām un struktūrām, kuras savas atbildības ietvaros sniegs atbalstu, tajā skaitā piesaistot tautsaimniecības resursus aizsardzības uzdevumu izpildē. Sadarbība starp civilo vidi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem notiek atbilstoši visaptverošas valsts aizsardzības principiem.

Mācību aktīvā fāze noslēgsies 22. maijā plkst. 14.00 Valkā ar kopēju ceremoniju, kurā piedalīsies aizsardzības ministrs, Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes un 3.Latgales brigādes vienības, NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas karavīri un Igaunijas Aizsardzības spēku vienības, kuras iesaistītas lielākajās ikgadējās Igaunijas Aizsardzības spēku militārajās mācībās “Hedgehog”. Pirms ceremonijas, sākot no plkst. 12.00, Valkā pie autoostas būs apskatāma Latvijas un sabiedroto spēku militārā tehnika, ekipējums un ieroči.

Turpinot militāro mācību “Namejs 2022” pavasara posma uzdevumu izpildi, no 23.līdz 26.maijam Vidzemē norisināsies arī 2.Vidzemes brigādes komandvadības vingrinājums, kurā Igaunijas Aizsardzības spēku militāro mācību “Hedgehog” ietvaros tiks vingrināta sadarbība ar NATO daudznacionālās divīzijas štābu “Ziemeļi”. Šī mācību fāze paredz tikai štābu sadarbību, un nav plānota militārās tehnikas vai karavīru pārvietošanās apvidū.

Nacionālie bruņotie spēki vērš iedzīvotāju uzmanību, ka jebkuras militāro mācību aktivitātes ārpus poligoniem Latvijā tiek rūpīgi plānotas un īstenotas, ņemot vērā ceļu tīkla un apvidus īpatnības dažādos novados, lai militāru draudu gadījumā labāk varētu izmantot mūsu apvidus priekšrocības un spētu efektīvāk īstenot Latvijas teritoriālās aizsardzības operācijas, tajā skaitā sadarbībā ar sabiedroto valstu spēkiem. Tāpēc atbilstoši mācību plāniem zemessargi un karavīri regulāri trenējas realitātei pēc iespējas pietuvinātos apstākļos, lai pilnveidotu un

nostiprinātu savas spējas aizsargāt savas vienības atbildības teritoriju – savus novadus, pilsētas, pagastus un ciemus.

Zemessardze pateicas darba devējiem, kuri dod iespēju zemessargiem piedalīties mācībās trīs dienas pēc kārtas, un privāto zemju īpašniekiem, kuri sniedz būtisku atbalstu, piekrītot iznomāt savus īpašumus mācību vajadzībām.

Jau ziņots, ka no 18. aprīļa līdz 27. maijam Latvijā norisinās militāro mācību cikla “NAMEJS 2022” pavasara posms ar vairākām tajā apvienotām starptautiskām mācībām: “Defender Europe”, “Knight Legion”, “Swift Response”, “Summer Shield” un Igaunijas Aizsardzības spēku lielākajām militārajām mācībām “Hedgehog”.

Iedzīvotāju ievērībai!

Mācību cikla “NAMEJS 2022” pavasara posma lauka taktiskā vingrinājuma laikā no 20. līdz 22. maijam Vidzemē pa valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem pārvietosies, kā arī apvidū izvērsīsies taktisko uzdevumu veikšanai Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika. Mācību uzdevumi tiks veikti, izmantojot tikai salūtmunīciju un kaujas imitācijas līdzekļus, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību.

Mācību uzdevumu veikšanai 21. un 22.maijā mācību norises vietās Smiltenes un Valmieras novadā plānota arī dažādu militāro gaisa kuģu iesaiste, kas ir saskaņota un notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā. Lidaparātu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara nekādu kaitējumu cilvēkiem un īpašumam.

Vidzemes novadu iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, 21. un 22.maijā dzirdot un redzot militāro gaisa kuģu pārlidojumus, vērojot militārās tehnikas kolonnas uz ceļiem vai attālināti dzirdot šāvienu troksni.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret militāro mācību aktivitātēm valsts teritorijā, kas palīdz uzlabot valsts aizsardzības spējas un vērstas uz valsts nacionālās un NATO kolektīvās drošības stiprināšanu.

Uz augšu
Back