Portālā "Latvija.lv" ievietota informācija par maksājuma samazinājumu par elektroenerģiju

FOTO: Schutterstock.com

Portālā "Latvija.lv" sadaļā dzīves situācijas izveidots jauns notikumu apraksts jeb dzīves situācija "Maksājuma samazinājums" par elektroenerģiju, kas paskaidro, kas ir tiesīgs saņemt un kā saņemt maksājuma samazinājumu par elektroenerģiju, kā arī uzzināt, vai maksājuma samazinājums jau tiek piemērots, informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums ir maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķina summai. Maksājuma samazinājums tiek piemērots automātiski, pateicoties informācijas apmaiņai starp iestādēm un pašvaldībām. Taču var būt gadījumi, kad par maksājuma samazinājumu ir jāinformē pakalpojuma sniedzējs.

Portālā var uzzināt kā attālināti atrisināt būtiskākās dzīves situācijas, tajā ir pieejami 180 dažādu dzīves situāciju apraksti, kas ietver arī e-pakalpojumu pamācības video formātā, kur var uzzināt, kā atrisināt aktuālo jautājumu, izmantojot e-pakalpojumus, e-adresi un drošu elektronisko parakstu.

Dzīves situācijas ir dažādi dzīves notikumi, ar kuriem var saskarties jebkurš Latvijas iedzīvotājs un kuros personai var rasties nepieciešamība pēc noteiktu pakalpojumu kopuma, piemēram, jautājumi, kas saistīti ar uzņēmuma reģistrēšanu, darba zaudēšanu un meklēšanu, izglītību, veselību, nekustamo īpašumu, tiesībām, nodokļiem un naudu, ceļošanu, mājdzīvniekiem u. c.

Kā ziņots, no pagājušā gada 1.septembra par elektrību mazāk maksā aizsargātais lietotājs - trūcīga vai maznodrošināta ģimene, daudzbērnu ģimene vai ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar pirmās invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām. Šī atbalsta sistēma attiecas uz vairāk nekā 150 000 Latvijas iedzīvotāju.

Uz augšu
Back