Atzīmē Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu

Latvijas Dabas fonds par 2022. gada dzīvotni noteica pilsētvidi FOTO: kolāža: TVNET/Felīcija Vērzemniece

Šodien, 22. maijā, visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena, informē Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa.

Bioloģiskā daudzveidība - sugu, dzīvotņu, ekosistēmu dažādība - ir pamats, kas balsta visu dzīvības tīklu pasaulē, taču šobrīd tā ir apdraudēta. Mēs piedzīvojam vēl nepieredzētu sugu skaita samazināšanos, ekosistēmu degradāciju un kopējās ekoloģiskās stabilitātes zudumu.

Tāpēc šajā dienā un arī kopumā savā ikdienā Latvijas Dabas fonds aicina ikkatru veikt kādu darbu bioloģiskās daudzveidības labā.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana šobrīd ir izšķirīgi svarīga, jo tā var palīdzēt risināt dažādus ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus. Dabā balstīti risinājumi var mazināt klimata pārmaiņu radītos draudus, bet dabas klātbūtne stiprina sabiedrības veselību.

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ļauj ieraudzīt un arī saprātīgi un ilgtspējīgi izmantot dabas sniegtos labumus - spēju mazināt plūdus, regulēt ūdens režīmu, attīrīt gaisu, uzkrāt CO2, nodrošināt pārtiku.

Bioloģiskā daudzveidība mājo daudzveidīgās ainavās, kuras ir tieši tās, kas mums sniedz visvairāk prieka, miera un dabas dziedinošās klātbūtnes izjūtu. Tajā pašā laikā tikai puse no Latvijas iedzīvotājiem ir dzirdējuši terminu "bioloģiskā daudzveidība", 31% ir dzirdējis, bet nezina, ko tas nozīmē un tikai 18% ir gan dzirdējuši, gan zina, ko tas nozīmē.

Latvijas Dabas fonds aicina šajā pavasarī ikvienu paveikt kādu darbu bioloģiskās daudzveidības labā, piemēram, izveidot dobi vai palodzes dārzu ar garšaugiem un košiem ziediem apputeksnētājiem un tauriņiem, saglabā dārza vai pagalma stūrī zaru kaudzes vai vecu koku, jo tie dod mājvietu daudzām dzīvajām radībām u.c.

Uz augšu
Back