Darba devēji aicināti piedalīties bezmaksas konsultācijās par personu ar invaliditāti nodarbināšanu

FOTO: Shutterstock

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus piedalīties bezmaksas konsultācijās par personu ar invaliditāti nodarbināšanu.

Tiešsaistes konsultācijas par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem tiek rīkotas, lai pilnveidotu darba devēju izpratni par darbinieku ar invaliditāti nodarbināšanas specifiku un vajadzībām, atbalstu iekļaušanai darba vidē un darba kolektīvā.

Konsultācijas laikā speciālists sniedz informāciju par tādām tēmām kā valsts normatīvie akti, kas regulē personu ar invaliditāti nodarbināšanu, invaliditātes grupām un veidiem, gadījumiem, kad ir jāveic darba vietas pielāgojums, personas ar invaliditāti nodarbināšanas specifiku, ņemot vērā invaliditātes veidu, iespējamo komunikācijas grūtību pārvarēšanu, problēmu situāciju risināšanu. Vienas konsultācijas ilgums ir trīs stundas.

Konsultācijas norisinās videokonferenču platformās "Zoom" un "Teams". Lai piedalītos konsultācijā, nepieciešams dators vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu, kā arī NVA iesaka izmantot austiņas ar mikrofonu un videokameru, jo konsultācijas laikā būs iespēja uzdot jautājumus konsultantam un piedalīties diskusijā.

Pieteikšanās konsultācijām iespējama darba devējam tuvākajā NVA filiālē.

Konsultācijas darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanas jautājumiem tiek rīkotas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem". Pērn NVA filiālēs darba devējiem tika sniegtas 15 šādas konsultācijas.

Vienlaikus NVA atgādina, ka darba devēji bezdarbniekiem ar invaliditāti var izveidot arī valsts līdzfinansētas darbavietas, īstenojot ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" pasākumus noteiktām personu grupām. Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs saņem finansējumu nodarbinātā bezdarbnieka un viņa darba vadītāja atalgojumam, dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām proporcionāli algas dotācijas daļai. Subsidētajā darbavietā nodarbinātajam bezdarbniekiem ar invaliditāti NVA piedāvā arī ergoterapeita, surdotulka vai atbalsta personas pakalpojumus.

Pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros NVA šogad plāno izveidot 824 darbavietas bezdarbniekiem ar invaliditāti, savukārt pērn darba devēju izveidotajās subsidētajās darbavietās darbu bija uzsākuši 360 bezdarbnieki ar invaliditāti.

NVA īsteno arī pasākumus noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku. Ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, darba attiecību sākumposmā NVA darba devējam piedāvā dotāciju personas ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai un ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītāja apmaksai. Kopā ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī nodarbinātais ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka, atbalsta personas vai ergoterapeita pakalpojums.

Uz augšu
Back