Latvijā par Tuvajiem Austrumiem zināms ļoti maz. Turīgākie Latvijas iedzīvotāji devušies atvaļinājumā uz kādu no «siltajām zemēm», kas robežojas ar Eiropu;  periodiski dzirdēts par asiņainiem kariem Lībijā un Sīrijā, kā arī plašām humānām katastrofām. Reģions turpina dzīvot Latvijas iedzīvotāju iztēlē kā pārāk atšķirīgs un nereti draudīgs. Kultūras pārpratumus un stereotipus palīdz saprast Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja, RSU vieslektore Sintija Broka.

Tās Tuvo Austrumu valstis, kurām ir ciešākas saites ar Rietumiem, tiesiskumā balstītu starptautisko kārtību uzskata par svarīgu pamatu stabilitātes uzturēšanā un konfliktu risināšanā. Šīs valstis pauž savu pozīciju un atbalsta starptautiskās institūcijas, kas šo kārtību sargā. Taču citas reģiona valstis šo kārtību uzskata par netaisnīgu, jo tajā dominē Rietumi. Rietumu un Tuvo Austrumu draudu uztvere ir ļoti atšķirīga.

Turklāt reģionā ir arī tādas valstis, kas pašreizējo – Rietumu veidoto – starptautisko kārtību noraida, uzskatot to par imperiālisma instrumentu un iejaukšanos citu valstu iekšējās lietās.