RSU konkursā meklēs tenūrprofesoru; alga – 5000 eiro uz papīra

TVNET/LETA
Foto: Zane Bitere / LETA

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) izsludinājusi konkursu uz trim tenūprofesora amata vietām datu zinātnē un mākslīgā intelekta izmantošanā dzīvās dabas zinātnēs, veselības un sociālajās zinātnēs.

Tenūrprofesora galvenajos pienākumos ietilpst attīstīt pieteikto pētniecības programmu datu zinātnē konkrētajā zinātņu grupā un jomā, piesaistīt pētniecības programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu, vadīt pētniecības projektus, kā arī iesaistīties starptautiskos konsorcijos un projektos. Tāpat zinātnes profesoram ir jāvada doktorantu un pēcdoktorantu darbus, jāsagatavo zinātniskās publikācijas un jākomunicē pētniecības rezultātus, kā arī jāattīsta pētniecības infrastruktūru un pētniecības metodes.

Pretendentiem jāpiemīt zinātņu doktora grādam, pieredzei akadēmiskajā un pedagoģiskajā darbā, kā arī starptautisko vai nacionāla līmeņa pētniecības projektu vadībā un zinātniskās grupas vadīšanā. No pretendentiem tiek prasīta arī nevainojama reputācija un atpazīstamība savā pētniecības jomā.

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, līdz 31.jūlijam elektroniski jāiesniedz RSU rektoram adresēts pieteikums par piedalīšanos konkursā, pētniecības plāns sešiem gadiem, kā arī pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kurā norādīts zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze un darba rezultātu apkopojumi vai sasniegumu apraksti. Pieteikumam jāpievieno arī zinātnisko un akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas.

Tenūrprofesora vakancei norādīta darba samaksa no 5000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Tenūrprofesors tiek apstiprināts amatā uz sešiem gadiem ar rezultātu izvērtējumu pēc trim gadiem. Pozitīva izvērtējuma gadījumā darba līgums tiek turpināts. Pirms sešu gadu termiņa sniegums tiek izvērtēts atkārtoti un pozitīva izvērtējuma gadījumā RSU rektors noslēdz ar darbinieku darba līgumu uz nenoteiktu laiku ar regulāru snieguma izvērtējumu ne retāk kā reizi sešos gados.

Tenūras sistēma ieviesta vairākās Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā. Tā paredz, ka vēlētajam akadēmiskajam personālam, iegūstot noteiktu akadēmisko amatu, piemēram, asociētā profesora vai profesora amatu, un izpildot noteiktus profesionālās un zinātniskās kvalifikācijas kritērijus, tiks nodrošināts beztermiņa darba līgums.

Svarīgākais
Uz augšu