Valdis Porietis

Biju autobusa šoferis

Aizvedām cilvēkus, un paši arī iestājāmies, sadevušies rokās, sajūta bija laba.