Leo Hiršsons

Mana ģimene Baltijas ceļā.

Par Baltijas ceļu zināja visi! Piedalijāmies, jo tāda bija mūsu parliecība. Jutāmies brīnišķigi , jo visi apkārtējie bija kā viena ģimene. Apkārtvaldošais prieks cilvēku sejās paliks atmiņā. Mūsdienu paaudzei jāapzinās, ka tikai visi kopā var ko veikt!!!