Baiba Aprāne

Baltijas ceļš

Baltijas ceļam 30

1989.gadā visi Latvijas iedzīvotāji zināja par akcijas "Baltijas ceļš" norisi un lielākā daļa iedzīvotāju, mani ieskaitot, piedalījās.
Tā kā man toreiz bija 14 gadi, tad piedalījos kopā ar savu ģimeni - vecākiem un brāļiem.
Pasākums bija ļoti emocionāls.
Diemžēl pēc dalības akcijā "Baltijas ceļš" citos neatkarības atjaunošanas pasākumos nepiedalījos. Lielā mērā to noteica mans tā brīža vecums un dzīves aktualitātes - mācījos skolā. Diemžēl nedziedāju ne korī, ne dejoju tautas dejas un tāpēc nevienā bērnu un jauniešu kultūras pasākumā nepiedalījos.
Domāju, ka manas atmiņas ir līdzīgas daudzu citu cilvēku atmiņām - sadošanās rokās cilvēķu ķēdē, kas stiepās no Igaunijas līdz Lietuvai.
Ceru, ka mūsdienu paaudzei nebūs vairs jāpiedalās neatkarības atjaunošanas pasākumos. Pieņemot, ka brīvība ir katra cilvēka, tautas, nācijas pašsaprotams stāvoklis.
Baiba Aprāne