Aklā purva taka

“Aklā purva pastaigu taka” 2 kilometru garumā vijas gar purva ezeriņiem, lāmām un meža ainavā. Auto stāvvieta takas sakumā. Piemērotākais apmeklējuma laiks no pavasara līdz vēlam rudenim.

Sānu ceļš no takas aizved uz piemiņas vietu 1944. gada pavasara kaujai starp Sarkanās armijas izpletņlēcējiem un Vērmahta karavīriem Otrā pasaules kara laikā.

Purvā, kas sāka veidoties pirms apmēram 9000 gadiem, atrodamas 63 Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugas.

Purvā un tā apkārtnē sastopamas retas putnu saugas: melnkakla gārgale, sējas zoss, zivju ērglis, jūras ērglis, mednis, mežirbe.

No aizsargājamo augu sugām purvā sastopama - fuksa dzegužpirkstīte un spilvainais ancītis.

Apkārtnē konstatētas septiņas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās zīdītājdzīvnieku sugas: vilks, lūsis, meža cauna, bebrs, baltais zaķis, ziemeļu sikspārnis, Natūza sikspārnis.

Purva kūdras slāņa biezums vidēji sasniedz 4 m, bet dziļākajās vietas, kur meklējami purva pirmsākumi, kūdras biezums sasniedz pat 9,3 m.

Pie ezera ir atpūtas soli, bet cilvēkiem ratiņkrēslos taka nav piemērota.

Znotiņu ezerā bieži viesi ir makšķernieki, kas šeit kāro tikt pie līdaku, asaru vai raudu loma.

Vietējie iedzīvotāji purvu iecienījusi kā labu ogošanas vietu, jo šeit sastopamas dzērvenes, mellenes un brūklenes.