Latvija piešķir bēgļa statusu Tadžikistānas pilsonim, kurš dzimtenē vajāts politisko uzskatu dēļ

Ilustratīvs attēls.

FOTO: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Administratīvā rajona tiesa rudenī pretēji Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumam nospriedusi, ka valstij jāpiešķir bēgļa statuss Tadžikistānas pilsonim, kurš dzimtenē tiekot vajāts politisko uzskatu dēļ, liecina spriedums tiesu informatīvajā sistēmā.

Valsts robežsardzē pagājušā gadā saņemts pieteicēja - Tadžikistānas pilsoņa - iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā. Pieteicējs lūdzis patvērumu, skaidrojot, ka Tadžikistānā politiskās darbības dēļ tiek vajāts viņš un viņa ģimenes locekļi. Patvēruma meklētāja sākotnējā aptaujas anketā norādīts, ka arī pats pieteicējs ir politiskās partijas «Islāma atdzimšanas partija Tadžikistānā» un kustības «Grupa 24» dalībnieks.

Pieteicējs norādījis, ka viņa tēvs darbojies «Islāma atdzimšanas partija Tadžikistānā». Jūtot draudus no varas iestāžu puses, pieteicēja tēvs kopā ar pārējo pieteicēja ģimeni Tadžikistānu pameta. Politiski aktīvi ir arī citi pieteicēja ģimenes locekļi.

Pieteicējs skaidrojis, ka viņa brālis Maskavā darbojās opozīcijas kustībā «Grupa 24», šobrīd viņam Austrijā ir piešķirts bēgļa statuss, un arī Eiropā viņš aktīvi turpina darbību šajā kustībā. «Grupa 24» darbībā, dzīvojot Austrijā, ir iesaistījies arī pats pieteicējs, viņš bijis atbildīgs par raidījuma, kura mērķis ir informēt cilvēkus par diktatorisko režīmu Tadžikistānā tiešraižu nodrošināšanu aplikācijā «Zello» un vietnē «Facebook».

Viņš arī norādījis, ka Tadžikistānā palikušie radinieki ir apdraudēti, piemēram, pieteicēja tēvocis ticis aizturēts un turēts policijā vairākas dienas, savukārt radinieki tikuši nopratināti par pieteicēja ģimeni.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde šovasar pieteicējam atteica piešķirt bēgļa statusu, bet piešķīra alternatīvo statusu, izsniedzot ceļošanas dokumentu, kā arī termiņuzturēšanās atļauju uz vienu gadu.

Pieteicējs minēto lēmumu pārsūdzēja tiesā.

Ievērojot pieteicēja iesaistīšanos politiskajās organizācijās, kā arī viņa ģimenes locekļu aktīvo dalību tajās, tiesa secinājusi, ka ir pamats uzskatīt, ka arī viņš izcelsmes valstī tiks vajāts paša politisko uzskatu dēļ. Pieteicēja līdzšinējās aktivitātes politisko uzskatu paušanā nav bijušas ievērojamas, bet tas ir izskaidrojams ar viņa salīdzinoši nelielo vecumu, norādījusi tiesa.

Turklāt vairāku pieteicēja ģimenes locekļu aktīvā darbība Tadžikistānā aizliegtajās politiskajās organizācijās konkrētajā gadījumā rada pamatu uzskatīt, ka Tadžikistānas valdība tādus pašus politiskos uzskatus piedēvēs arī pieteicējam, neatkarīgi no tā, vai viņam šādi politiskie uzskati piemīt un vai viņš tos izpauž, secinājusi tiesa.

Tiesa nolēma uzdot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei viena mēneša laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas pieņemt lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu.

Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Uz augšu