Vai bērns būs drošībā: pārbaudītas 327 vasaras nometnes

FOTO: TASS/LETA

Bērnu vasaras nometnes ir viens no dārgākajiem priekiem, ko atļauties diemžēl var tikai retais. Bet tiem vecākiem, kuri uzticēs savas atvases svešiem cilvēkiem, ir svarīgi būt pilnīgi pārliecinātiem, ka bērns būs drošībā un pienācīgi aprūpēts. Pirms darbības uzsākšanas Veselības inspekcija (VI) līdz šim pārbaudījusi jau 327 bērnu nometnes visā Latvijā - 112 atzinumi ir sniegti par bērnu nometnēm Rīgas reģionā.

Saskaņojums ar VI ir viens no atzinumiem, kas jāsaņem nometņu rīkotājiem. «No inspekcijas puses esam atzinuši, ka šīs nometnes ir gatavas darbībai,» pavēstīja inspekcijas pārstāve Agita Antonāne.

Jāpārliecinās, lai nometne būtu legāla

Lai atvase būtu drošībā, vecākiem jāuzmanās, lai nometne nebūtu nelegāla. To uzmana arī Valsts izglītības satura centrs, kas nometnes organizētājiem izsniedz atļauju. Pirmais, kas vecākiem būtu jāpārbauda, vai nometnes vadītājam ir apliecība un to var redzēt IZM Valsts izglītības satura centra pārvaldes datu bāzē. Ir jābūt arī saskaņojumiem ar VUGD, PVD un veselības inspekciju.

Valsts izglītības satura centra mājaslapā (skatīt zemāk) var iepazīties ar 2016.gadā oficiāli reģistrētājām bērnu nometnēm. Šajā vietnē var pārliecināties, vai bērnam izvēlētā vasaras nometne būs droša – vai tā atbilst visām obligātajām prasībām un ir saņēmusi nepieciešamos saskaņojumus.

Turpat var apskatīt saskaņoto nometņu sarakstu, kā arī daļēji saskaņoto un nesaskaņoto bērnu vasaras nometņu sarakstu.

VI lapa par bērnu vasaras nometnēm

Inspekcija uzsver, ka arī vecāki paši papildus pirms līguma slēgšanas ar nometnes vadību var iepazīties ar nometnes apkārtni, pievēršot pastiprinātu uzmanību telpu tīrībai, kārtībai un to nodrošinājumam, pārliecināties, ka ir iespēja nomazgāt rokas pirms ēdienreizes un pēc tualetes apmeklējuma, noskaidrot, vai rotaļu laukumā un sporta zonā esošās ierīces nav bojātas un ir labi nostiprinātas, vai tuvumā esošās ūdenstilpes ir norobežotas.

«Iesakām vecākiem arī noskaidrot, kā nepieciešamības gadījumā nometnē tiks organizēta pirmās palīdzības sniegšana un vai bērniem redzamā vietā ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespēju,» pauž inspekcija.

Obligāti vajadzīga ģimenes ārsta izziņa

Ne ātrāk kā 10 darba dienas pirms došanās uz nometni pie ģimenes ārsta vai pediatra vecākiem ir jāizņem izziņa par bērna veselības stāvokli, kurā ir norādīta informācija par veiktajām potēm, utainības pārbaudi, alerģijām, hroniskām saslimšanām un speciālo medikamentu lietošanu.

Pērn inspekcija izsniedza 1074 atzinumus nometņu darbības uzsākšanai.

Vasaras nometņu karte

Kopumā inspekcija 2015.gadā bērnu nometnēs veica 83 plānveida kontroles. No 83 plānveida kontrolēm neatbilstības normatīvo aktu prasībām tika konstatētas 23 nometnēs jeb 28% no kontrolētajām bērnu nometnēm, kas ir par 2% mazāk nekā 2014.gadā, liecina statistika.

Uz augšu