Zalāns aptur Rīgas domes saistošos noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi pilsētas kanālā

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns (TP) izdevis rīkojumu, ar kuru apturēta Rīgas pilsētas domes 2008.gada 27.maija saistošo noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi pilsētas kanālā darbība, aģentūru LETA informēja ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa.

Iepriekš Zalāns aicināja Rīgas domi atcelt saistošos noteikumus, bet Rīgas pilsētas dome nav sniegusi oficiālu atbildi un nav arī izrādījusi vēlēšanos pārskatīt saistošos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) atzinuma saņemšanas, uzsver ministrija.

RAPLM ir izvērtējusi saistošos noteikumus, konstatējot, ka to normas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normām. Izvērtējot normatīvo regulējumu, ministrija norāda, ka domei nav tiesiska pamata regulēt kuģošanas līdzekļu satiksmi pilsētas kanālā, izdodot saistošos noteikumus.

Visu kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtību Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un iekšējo ūdeņu īpašnieka vai valdītāja pienākumus, kā arī ūdens satiksmes un drošības noteikumus iekšējos ūdeņos nosaka Ministru kabineta noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos.

Pašvaldības lomu Ministru kabineta noteikumu piemērošanā regulē norma, kas noteic, ka vadītājam ir aizliegts izmantot kuģošanas līdzekli vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldības noteiktās, apzīmētās un aizliegtās akvatorijās un peldvietās.

Šai tiesību normai ir ierobežojošs raksturs un tā paredz pašvaldībai tiesības noteikt tikai vietas, kurās kuģošanas līdzekļu vadītājiem ir aizliegts vadīt kuģošanas līdzekli, skaidro RAPLM. Minētie Ministru kabineta noteikumi attiecībā uz kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos neparedz citus jautājumus, kurus būtu tiesīgas regulēt pašvaldības.

Rīgas domes izdoto saistošo noteikumu 12.punkts noteic, ka pilsētas kanālā atļauts kuģot ar kuģošanas līdzekļiem ar motoru tikai tiem vadītājiem, kam ir Rīgas domes izveidotas komisijas izsniegta atļauja.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos. Likums neparedz pašvaldībām tiesības izsniegt atļaujas (licences) personām, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību saistībā ar kuģošanas līdzekļu pārvadājumu nodrošināšanu pašvaldības akvatorijā.

Arī attiecībā uz atļaujas izsniegšanu nekomerciāliem kuģošanas pasākumiem pilsētas kanālā normatīvie akti šādas tiesības pašvaldībām neparedz.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos iekšējo ūdeņu īpašnieka vai valdītāja saskaņojums ir nepieciešams sporta sacensību vai citu publisko pasākumu organizēšanai akvatorijā, kā arī kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtības organizēšanai šo pasākumu laikā.

RAPLM uzsver, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu valsts pārvalde, tostarp pašvaldība, ir pakļauta likumam un darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Atbilstoši likumam "Par pašvaldībām" pašvaldības lēmumiem jāatbilst Satversmei, likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem.

Ministra Zalāna rīkojums par Rīgas pilsētas domes saistošo noteikumu darbības apturēšanu sagatavots, ņemot vērā RAPLM atzinumu par saistošo noteikumu normu neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām, Latvijas Jūras administrācijas atzinumu, kā arī ievērojot to, ka Rīgas pilsētas dome nav sniegusi oficiālu atbildi par RAPLM atzinumā konstatēto un nav arī izrādījusi vēlēšanos pārskatīt saistošos noteikumus.

Ministra Zalāna rīkojums par saistošo noteikumu darbības apturēšanu tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtīts Rīgas pilsētas domes priekšsēdētājam Jānim Birkam (TB/LNNK).

Kā ziņots, 17.jūlijā Rīgas domes prezidijs nolēma virzīt izskatīšanai Vides komitejā grozījumus saistošajos noteikumos par kuģošanas līdzekļu satiksmi pilsētas kanālā.

Šāds lēmums pieņemts, ievērojot RAPLM pausto viedokli, ka Rīgas domei nav tiesiska pamata regulēt kuģošanas līdzekļu satiksmi pilsētas kanālā. RAPLM iepriekš aicināja domi atcelt 27.maijā izdotos saistošos noteikumus par kuģošanu pilsētas kanālā.

Jaunajos noteikumos ir svītrota nodaļa, kas noteica atļauju kuģošanai pilsētas kanālā izsniegšanas kārtību. Līdz ar to saskaņā ar grozījumiem nebūs nepieciešama pašvaldības atļauja kuģošanai Rīgas kanālā, kā to iepriekš bija iecerējuši domnieki. Tādējādi Rīgas domē netiks arī izveidota komisija, kurai būtu jānosaka, kam izsniegt un kam neizsniegt atļaujas.

Savukārt noteikumi par kuģošanas līdzekļu maksimālo iegrimi un garumu izteikti ieteikuma formā, jo pašvaldība nav tiesīga noteikt šīs normas. Ja tiks novēroti kādi kuģošanas noteikumu pārkāpumi, vienlaikus ūdenī atradīsies liels motorizētu kuģošanas līdzekļu skaits vai radīsies lieli viļņi, Rīgas izpilddirektoram ir tiesības aizliegt kuģošanu.

Kā aģentūrai LETA stāstīja Birka preses sekretāre Kristīne Liepa, Rīgas mērs nevēloties paust savu viedokli par noteikumu apturēšanu tikai pēc plašsaziņas līdzekļos izskanējušās informācijas, jo neesot saņēmis oficiālu dokumentu no ministrijas.

Viens no izstrādāto noteikumu aktīvākajiem atbalstītājiem domnieks Jānis Zaržeckis (LPP/LC) aģentūrai LETA pastāstīja, ka nepieciešamās juridiskās izmaiņas pēc ministrijas norādījumiem noteikumos esot veiktas, bet atvaļinājumu laika dēļ neesot paspēts domes sēdē pieņemt noteikumu grozījumus.

"Nepaspējām grozījumus izskatīt Vides komitejā, jo sākās atvaļinājumi. Tagad kuģošanas sezona kanālā būs sabojāta," sacīja Zaržeckis.

Uz augšu