Vēl nekomentē iespējamo atkritumu tarifa celšanu Jelgavā

Lai arī SIA "Zemgales EKO" otrdien, 15.jūlijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza atkritumu apglabāšanas tarifa projektu, kas paredz ievērojami celt maksu par pakalpojumu, SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" vadītājs Alvils Grīnfelds vēl nekomentē, vai pieaugums būs jūtams arī rēķinos, ko saņem jelgavnieki par atkritumu izvešanu.

"Zemgales EKO" tarifu vēlas paaugstināt par 97 procentiem – no 19,48 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par tonnu līdz 38,41 eiro bez PVN par tonnu. Tarifa celšanu uzņēmums pamato ar apglabāšanai pieņemto atkritumu apjoma kritumu.

"Samazinājām administratīvās izmaksas, apvienojām darbinieku štatus, atteicāmies no telpām, par to, kas paveikts, lai mazinātu izmaksas," stāsta uzņēmuma valdes loceklis Aleksejs Jankovskis. Taču apglabājamo atkritumu apjoms esot samazinājies ļoti krasi, tāpēc lemts par tarifa paaugstinājumu.

A.Jankovskis vēl nemācēja pateikt, kad jaunais tarifs varētu stāties spēkā, jo viss atkarīgs no tā, vai SPRK būs nepieciešama kāda papildu informācija.

A.Grīnfelds iespējamo atkritumu apsaimniekošanas tarifa celšanu, ja SPRK apstiprinās "Zemgales EKO" projektu, komentē izvairīgi: "Jāredz gala cipars, pašlaik neko komentēt nevaru, jāuzgaida." Viņš piebilst, ka par "Zemgales EKO" iecerēm ir informēts.

Jāpiebilst, ka šā gada sākumā "Jelgavas komunālie pakalpojumi" jau paaugstināja maksu par atkritumu apsaimniekošanu – par 3,2 procentiem, jo pieaudzis dabas resursu nodoklis. Pašlaik par atkritumu izvešanu Jelgavā jāmaksā 16,3 ar PVN. Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs daļas: maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un dalīto vākšanu; SPRK apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Brakšķi" un dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Iepazīties ar "Zemgales EKO" tarifa projektā ietverto informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus var uzņēmuma birojā: "Brakšķu mājas" Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar A.Jankovski pa tālruni 63023511.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SAI "Zemgales EKO" birojam, pa e-pastu eko@eko.jelgava.lv , pa faksu 63023511, kā arī SPRK - Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, e-pasta adrese : sprk@sprk.gov.lv.

Lasītākais šobrīd

Uz augšu