Vismaz 14 Trampam pietuvinātas personas uzturējušas kontaktus ar Krieviju

Uz augšu