Rīgas domnieki uzdod ierēdņiem izvērtēt līguma laušanas iespējas ar "Tīrīgu

Uz augšu