Atkārtotai izskatīšanai tiesā nodots strīds par divās valstīs pārmaksāto nodokļu atmaksu

Monētas. Ilustratīvs attēls.

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments ir atcēlis Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par iedzīvotāja ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārmaksas atmaksu un nodevis lietu atkārtotai skatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā, pavēstīja AT pārstāve Baiba Kataja.

Lietas pieteicējs bija vērsies atbildīgajās iestādēs, lūdzot atmaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārmaksu, kas bija izveidojies, jo darba devējs nodokļus par darba ņēmēju bija kļūdaini samaksājis gan Norvēģijas, gan Latvijas nodokļu administrācijai. Latvijas atbildīgās iestādes pieteicēja lūgumu par nodokļu pārmaksu noraidīja, ņemot vērā darba devēja precizēto ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteikumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pārmaksas atmaksu.

AT spriedumā norādīts, ka likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" regulējums, kas noteic nodokļa un obligāto iemaksu pārmaksas atmaksu, ir piemērojams arī tādās situācijās, kad darba ņēmējam nav ar nodokli apliekama ienākuma Latvijā, bet Latvijas budžetā nepamatoti ir samaksāti nodokļi no darba algas, kas nopelnīta Norvēģijā. 

Šajā gadījumā darba devēja veiktā nodokļu samaksa ir ieturēta no darba ņēmēja nopelnītās darba algas jeb ienākumiem. Attiecīgi, AT ieskatā, tiesai bija jāņem vērā ne tikai darba devēja ziņojuma saturs, bet arī apstākļi, kādēļ vispār notikusi darba devēja ziņojumu precizējumu iesniegšana. Tomēr darba devēja precizētie ziņojumi nevar izmainīt to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējs faktiski ieturēja no pieteicēja darba algas un bija iemaksājis valsts budžetā.

AT arī norādījusi, ka apgabaltiesa ir pieļāvusi kļūdas faktisko apstākļu vērtēšanā un tiesību normu piemērošanā.

Uz augšu