ES nesasniegs savus 2030.gadam izvirzītos mērķus klimata jomā

FOTO: AFP/SCANPIX

Eiropas Savienība (ES) nesasniegs savus 2020.gadam izvirzītos mērķus vides aizsardzības un klimata jomā, bet varētu sasniegt izvirzītos mērķus 2030.gadam un 2050.gadam, ja steidzami kaut kas tiktu darīts lietas labā, trešdien paziņojusi Eiropas Vides aģentūra (EEA).

"Lai gan lielākā daļa mērķu 2020.gadam netiks sasniegti, sevišķi bioloģiskās daudzveidības ziņā, joprojām ir iespēja sasniegt ilgtermiņa mērķus 2030.gadam un 2050.gadam," teikts EEA ziņojumā, kas publicēts ANO klimata konferences "COP25" laikā.

Ziņojumā teikts, ka Eiropai steidzami jārīkojas nākamajos desmit gados, lai risinātu tādas problēmas, kā bioloģiskās daudzveidības strauja samazināšanās, klimata pārmaiņu ietekmes palielināšanās un dabas resursu pārmērīgs patēriņš.

Lai gan no 1990.gada līdz 2017.gadam siltumnīcefekta gāzu emisija samazinājusies par 22% un pieaudzis atjaunojamo energoresursu patēriņš, ar to nepietiek un nepieciešams lielāks progress, norādījusi EEA.

Aģentūras ziņojumā teikts, ka no 13 bioloģiskās daudzveidības politikas mērķiem, kas izvirzīti 2020.gadam, tiks sasniegti tikai divi: noteiktas aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamās sauszemes teritorijas.

Tikmēr sugu un dabiskās vides aizsardzība, ūdens ekosistēmas un mitrāji, kā arī augsnes stāvokļi joprojām rada bažas. Satraukumu rada arī gaisa piesārņojums, ķimikāliju emisija un problēmas, ko rada trokšņi.

Ziņojumā norādīts, ka politikas izrādījušās efektīvākas spiediena samazināšanā uz vidi, bet ne tik efektīvas, kad runa ir par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ekosistēmu aizsargāšanu un cilvēku veselību.

Pašreizējās tendences liecina par progresa palēnināšanos tādās jomās kā siltumnīcefekta gāzu emisijas, atkritumu ražošanas un rūpniecības radītā gāzu emisijas samazināšana, energoefektivitātes uzlabošana un atjaunojamo enerģiju daļas palielināšana patēriņā, secinājusi EEA.

Aģentūra brīdinājusi, ka pašreizējā tempā ES neizdosies sasniegt mērķus, kas izvirzīti 2030.gadam un 2050.gadam.

Spānijā notiekošās "COP25" konferences uzdevums ir sagatavot ambiciozus mērķus valstīm nākamajam gadam, veidot alianses un stiprināt ticību klimata aizsardzības pasākumiem. 

Plānots, ka nākamgad ANO klimata konference notiks Ķīnā un būs veltīta bioloģiskajai daudzveidībai. Šajā konferencē dalībvalstis izvirzīs jaunus mērķus, lai gan mērķi 2020.gadam vēl nebūs sasniegti.

Uz augšu