"Eiropas universitāšu" iniciatīvai pievienojas arī ViA un RTU

Studenti. Ilustratīvs attēls.

FOTO: pixabay.com

 "Eiropas universitāšu" iniciatīvai, ko veido augstākās izglītības iestāžu apvienības no Eiropas Savienības (ES), pievienojusies arī Vidzemes Augstskola (ViA) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), aģentūru LETA informēja Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā pārstāve Kristīne Liepiņa.

Plānots, ka līdz 2024.gadam tiks izveidotas aptuveni 20 "Eiropas universitātes" jeb augšupēji veidoti universitāšu tīkli visā ES, kas ļaus studentiem iegūt diplomu, kombinējot studijas vairākās ES valstīs.

Šodien EK ir atklājusi vēl 24 "Eiropas universitātes", kas pievienosies pirmajām 17 to augstākās izglītības iestāžu aliansēm, kuras atlasītas jau 2019.gadā. Ar finansiālu atbalstu no programmām "Erasmus+" un "Apvārsnis 2020" tās uzlabo Eiropas augstākās izglītības kvalitāti, iekļaušanu, digitalizāciju un pievilcību, skaidroja Liepiņa.

No Latvijas augstākās izglītības iestādēm šajā Eiropas izglītības telpas veidošanas kārtā pievienojušās ViA un RTU. Savukārt 2019.gadā šajā iniciatīvā iekļāvās Latvijas Universitāte un Latvijas Mākslas akadēmija.

No 62 pieteikumiem nesen atlasītās 24 "Eiropas universitātes" ietver 165 augstākās izglītības iestādes no 26 dalībvalstīm un citām valstīm, kas piedalās programmā "Erasmus+". Tās padziļinās sadarbību starp savām iestādēm, studentiem un darbiniekiem un apvienos tiešsaistes un fiziskos resursus, kursus, speciālās zināšanas, datus un infrastruktūru, norādīja Liepiņa.

EK ieskatā, ciešāka sadarbība palielinās to spēju risināt problēmas, ar kurām tās saskaras ekonomikas atveseļošanās laikā un pēc tam. Tas palīdzēs tām veicināt iekļaujošu zaļo un digitālo pārkārtošanos savu studentu un visu eiropiešu labā.

EK veica aptauju par jau esošajām 17 "Eiropas universitātēm", kas tika atlasītas pagājušajā gadā. Rezultāti liecina, ka 96% iestāžu uzskata, ka tās būtu labāk sagatavotas stāties pretī koronavīrusa pandēmijai, ja to "Eiropas universitāte" jau būtu pilnībā darbojusies.

Vairāk nekā 60% no tām uzskata, ka dalība "Eiropas universitātē" jau ir palīdzējusi risināt pašreizējās grūtības, kas saistītas ar krīzi. Kā labi piemēri tiek minēti virtuālu starpaugstskolu pilsētiņu izveide, piedāvājot kopīgus apvienotus kursus un kopīgas mācību vienības, kas integrētas visu tīklā uzņemto augstskolu mācību programmās.

"Eiropas universitāšu" mērķis ir arī turpmāk atbalstīt mūžizglītību, nodrošinot visu vecumu audzēkņiem iespēju iegūt mikroapliecinājumus, ko piešķir pēc īsu kursu vai moduļu pabeigšanas.

"Eiropas universitātes" ietver dažāda veida augstākās izglītības iestādes, sākot ar lietišķo zinātņu universitātēm, tehniskajām universitātēm un kino un mediju mākslas skolām un beidzot ar visaptverošām universitātēm un universitātēm, kurās intensīvi notiek pētniecība.

Tajās iesaistīsies aptuveni 280 visu dalībvalstu un citu valstu augstākās izglītības iestādes, kas atrodas ne tikai galvaspilsētās, bet arī tālākajos Eiropas reģionos. Katrā aliansē ir vidēji septiņas augstākās izglītības iestādes. Lai gan dažas alianses ir visaptverošas un aptver visas disciplīnas, citas koncentrējas, piemēram, uz ilgtspējīgu attīstību, veselību un labklājību, digitalizāciju un mākslīgo intelektu, mākslu, inženieriju vai kosmosu, norādīja Liepiņa.

Kopumā 41 "Eiropas universitātei" pieejamais budžets sasniedz 287 miljonus eiro. Katra alianse trīs gadus saņem līdz pieciem miljoniem eiro no programmas "Erasmus+" un līdz diviem miljoniem eiro no programmas "Apvārsnis 2020", lai sāktu īstenot savus plānus un pavērtu ceļu citām augstākās izglītības iestādēm visā ES. Abu programmu finansējums ir svarīgs solis, lai stiprinātu mijiedarbību starp Eiropas izglītības telpu un Eiropas pētniecības telpu. Katras alianses progress tiek cieši uzraudzīts, uzsvēra EK.

Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.-2027.gadam EK ierosināja "Eiropas universitātes" izvērst "Erasmus" programmas satvarā sinerģijā ar programmu "Apvārsnis Eiropa" un citiem ES instrumentiem.

EK iniciatīvu "Eiropas universitātes" ES vadītājiem ierosināja pirms Gēteborgas sociālā samita 2017.gada novembrī, un tā ir daļa no vispārējā redzējuma par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025.gadam.

Šo iniciatīvu Eiropadome apstiprināja 2017.gada decembrī, aicinot līdz 2024.gadam izveidot vismaz 20 "Eiropas universitātes". "Eiropas universitāšu" koncepcija tika izstrādāta EK vadībā ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm, augstākās izglītības iestādēm un studentu organizācijām.

Uz augšu