Lai saglabātu Dziesmu un deju svētku tradīcijas, valdība apstiprina attīstības plānu 2020. gadam

Koris "Aura" uzstājas pasākumā "Latvijas ekspresis simtgadei" Stacijas laukumā.

FOTO: Sintija Zandersone/LETA

Lai saglabātu Dziesmu un deju svētku tradīcijas, šodien Ministru kabineta sēdē apstiprināts attīstības plāns 2020. gadam.

Kā informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Lana Kazlauskiene, apstiprinātais Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns atbilst XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanas un īstenošanas 2020. gada posmam.

Plāns tika saskaņots Dziesmu un deju svētku padomē 2019.gada 28.novembrī un šogad precizēts, ņemot vērā, ka daļa uzsākto pasākumu netika īstenoti saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, skaidroja LNKC pārstāve.

Plānošanas dokuments ir izstrādāts saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu. Tā mērķis ir saglabāt, attīstīt un nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas - UNESCO starptautiski atzīta Cilvēces un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba - ilgtspējas faktorus.

Mērķa sasniegšanai noteikti vairāki rīcības virzieni, kas īstenojami 2020.gadā:

formālās un neformālās izglītības lomas nostiprināšana Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un ilgtspējai; māksliniecisko kolektīvu darbības nodrošināšana, repertuāra sagatavošana un apgūšana, XVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku starpsvētku pasākumu sagatavošana un rīkošana; skašu, konkursu, izstāžu, jaunrades un iniciatīvas nodrošināšana, gatavošanās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (2021.gads), XIX Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem "Gaudeamus" Lietuvā, Viļņā (2021.gads) un XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem (2023.gads).

Kultūras ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija ir noteiktas par atbildīgajām institūcijām plāna īstenošanas vadībā, koordinācijā un pārraudzībā. Plānā izpildē iesaistītajām institūcijām līdz 2021.gada 30.martam ir pienākums sagatavot un iesniegt Dziesmu un deju svētku padomē informāciju par plāna izpildi.

Savukārt līdz nākamā gada 30.maijam Dziesmu un deju svētku padomei jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz kultūras ministram Ministru Kabinetā informatīvais ziņojums par plāna izpildi. Plānā paredzēto pasākumu īstenošana tiek nodrošināta no plānā minētajām institūcijām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Kā norādīja Kazlauskiene, pašlaik Latvijas Nacionālajā kultūras centrā ir uzsākts darbs pie Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāna izstrādes 2021.gada līdz 2023.gada periodam.

Uz augšu
Back