C, 21.09.2023.

Saulkrastu novada bāriņtiesas locekļu atlīdzībā nelietderīgi iztērēti tūkstošiem eiro

TVNET/LETA
Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments 2
Foto: LETA

Valsts kontrole (VK) Saulkrastu novadā konstatējusi nelietderīgu 14 722 eiro izlietojumu bāriņtiesas locekļu atlīdzībai, pausts VK veiktajā revīzijā.

VK konstatējusi, ka iekšējās kontroles sistēmas nepilnību dēļ Saulkrastu novada pašvaldība ilgstoši nav nodrošinājusi būvniecības projektu īstenošanas uzraudzību, kā rezultātā tai, iespējams, ir nodarīti zaudējumi. 

Pašvaldība nav veikusi darba funkciju izpildei lietotā personīgā autotransporta izmantošanas kontroli un atbilstošu darba laika uzskaiti, rezultātā pastāv risks, ka nelikumīgi izlietoti vismaz 5018 eiro.

Revidenti secinājuši, ka pašvaldība nav nodrošinājusi interešu konflikta riska mazināšanu, kā rezultātā ir nelikumīgi izlietoti vismaz 258 eiro.

Tāpat revīzijā ir konstatētas būtiskas neatbilstības ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē, kas ir ļoti cieši saistīti ar pārskata perioda slēguma inventarizācijas zemu kvalitāti, rezultātā pārskata perioda sākumā zemes īpašumu vērtība ir uzrādīta vismaz par 3 496 515 eiro lielākā vērtībā un pārskata perioda beigās vismaz par 48 874 eiro lielākā vērtībā, jo pašvaldība bez izvērtējuma ir ņēmusi uzskaitē zemi zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem. 

Lai gan pašvaldība pārskata periodā ir veikusi iepriekšējo gadu kļūdu labošanu 3 296 327 eiro apmērā, kas būtiski ietekmē finanšu rezultātu, tomēr pastāv risks, ka nav identificētas visas neatbilstības, jo pašvaldība zemes vienību uzskaites vērtību salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta (VZD) datiem ir veikusi izlases veidā, līdz ar to valsts revidenti nevarēja iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par pašvaldības zemes vienībām un noteikt nepieciešamo korekciju apmēru Saulkrastu novada pašvaldības zemes īpašumiem ar bilances vērtību pārskata perioda sākumā 9 694 842 eiro un pārskata perioda beigās 5 428 771 eiro, secināts VK revīzijā.

VK norādīja, ka revīzijas laikā Saulkrastu novada pašvaldība nav nodrošinājusi pieprasītās informācijas iesniegšanu noteiktajā laikā un apjomā. Joprojām nav iesniegti visi skaidrojumi un pamatojošie dokumenti, kas savukārt ietekmēja revīzijas veikšanas termiņus un pārliecības iegūšanu par izlasē iekļautajiem darījumiem.

Lai sakārtotu nekustamā īpašuma uzskaiti, pašvaldība, neiedziļinoties īpašuma uzskaites un inventarizācijas veikšanas specifikā, ir noslēgusi pakalpojuma līgumu par inventarizācijas veikšanu, tajā skaitā nekustamā īpašuma uzskaites datu salīdzināšanu ar VZD datiem, ar komersantu, kuram, iespējams, nav pietiekošas izpratnes šāda darba veikšanā.

Turklāt VK ieskatā, pašvaldība ir noteikusi vispārīgas prasības dotā uzdevuma īstenošanai, paļaujoties uz pakalpojuma sniedzēju, bet neņemot vērā pašvaldības vajadzības. Veiktā darba rezultātā saņemtie salīdzināšanas dati nenodrošina pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgumu un patiesumu. Tam par pamatu ir nekvalitatīvi jeb formāli veiktas inventarizācijas. Vienlaikus grāmatvedības datu neatbilstība domes lēmumos noteiktajam norāda uz nekvalitatīvi sagatavotiem domes lēmumiem vai to nepildīšanu, teikts VK revīzijas secinājumos.

VK revīzija sniegusi sešus ieteikumus, kurus ieviešot, tiks aktualizēta pašvaldības inventarizācijas veikšanas kārtība, nodrošinot grāmatvedības uzskaites un gada pārskata datu kvalitāti. Pašvaldībai ir jānodrošina darījumu savlaicīga iegrāmatošana uzskaites reģistros, jāpilnveido kārtība privāto transportlīdzekļu izmantošanai dienesta vajadzībām un to kontrole, novēršot nelikumīgu budžeta līdzekļu izlietošanu.

VK rekomendējusi pašvaldībai nodrošināt darba laika uzskaiti atbilstoši faktiskajai situācijai un veikt tās uzraudzību, kā arī pilnveidot projektu īstenošanas uzraudzību un izpildes darbu kontroli.

Pašvaldībai ieteikts nodrošināt preventīvo amatpersonu informēšanu, ka arī mazināt interešu konflikta riskus.

Pašvaldība jau ir informējusi VK par sniegto ieteikumu ieviešanu.

Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments 2

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais