"Cilvēki gaida rindā un salst." Aptiekas lūdz piemērot izņēmumu prasībā par 25 kvadrātmetriem uz pircēju

Aptieka FOTO: Paula Čurkste/LETA

Aptieku īpašnieku asociācija (AĪA) nosūtījusi vēstuli valdībai, lūdzot aptiekās piemērot izņēmumu drošās tirdzniecības koncepta prasībai, kas paredz, ka vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetri (m2) tirdzniecības telpas platības.

Asociācija attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, kas prasa noteikt apmeklētājiem ne mazāk kā 25 m2 no tirdzniecības vietas publiski pieejamās telpu platības, lūdz izteikt šādā redakcijā: "Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības, izņemot aptiekās, kur piemērojams princips viena kase - viens apmeklētājs. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs, izņemot aptiekās, ja tajās ir vairākas kases."

AĪA vērš uzmanību, ka aptieka nav tikai tirdzniecības vieta, bet vieta, kur sniedz farmaceitisko aprūpi, kas ir neatņemama veselības aprūpes sastāvdaļa - tās ietvaros iedzīvotāji saņem konsultācijas par veselībai svarīgiem jautājumiem, kā arī iegādājas ārstēšanās kursam nepieciešamos medikamentus. Iedzīvotāji uz aptieku nedodas izklaides nolūkos, un lielākoties tās telpās nepavada daudz laika, bet dodas tieši pie kases, kur saņem medikamentus un preces veselības aprūpei, kuras citur nav iegādājamas.

Vēstules autori arī norāda, ka aptiekas parasti ir aprīkotas ar vairākām kasēm, klientu plūsmas regulēšanai, lai cilvēkiem aptiekā nebūtu jāpavada daudz laika. Tomēr telpu ierobežojums 25 m2 vienam apmeklētājam, pēc asociācijā paustā, neļauj izmantot visas aptiekā esošās kases, kas veicina nevajadzīgu apmeklētāju pulcēšanos gaiteņos vai pie ieejas aptiekā.

"Pie esošā regulējuma aptiekā ar 10 m2 apkalpošanas zāli un vienu kasi, tāpat kā aptiekā ar 49m2 apkalpošanas zāli un trim kasēm ir atļauts uzturēties tikai vienam apmeklētājam. Tas nozīmē, ka netiek efektīvi izmantoti visi resursi, kas ļautu samazināt cilvēku pulcēšanos pie aptiekām un nodrošināt ātru apmeklētāju apkalpošanu bez lieka riska apmeklētāju veselībai, ja starp kasēm tiek ievērota divu metru distance," teikts AĪA vēstulē.

Asociācijā uzsvēra, ka nav pieļaujama pacientu, tostarp hronisko, gados vecāku cilvēku, jauno māmiņu un citu pacientu ilgstoša drūzmēšanās ārā, īpaši, kad ir zema gaisa temperatūra, vai arī, piemēram, veselības aprūpes iestāžu gaiteņos, kur iespējama inficēšanās ar Covid-19. Vēstules autori pārliecināti - jo īsāku laiku pacienti uzturēsies ārstniecības iestāžu vai tirdzniecības centru gaiteņos, jo mazāka ir iespēja inficēties ar Covid-19.

Asociācijas ieskatā, apmeklētāju plūsma aptiekās būtu jāregulē speciāli, piemērojot principu - viena strādājoša kase - viens apmeklētājs, nevis kvadrātmetru regulējumu. Tāpat tiek aicināts regulēt rindas pie ieejas tirdzniecības centros, aptiekas apmeklētājiem veidojot atsevišķu rindu no kopējās rindas tirdzniecības centru apmeklējumam.

Jau vēstīts, ka no šīs nedēļas sākuma tirdzniecības vietās, kurām atļauts darboties, ir ieviests drošas tirdzniecības koncepts. Tas cita starpā paredz, ka tirdzniecības vietā vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības.

AĪA kopš 2008.gada publiskajā telpā pārstāv aptieku īpašnieku intereses. Biedrība līdzdarbojas Veselības ministrijas Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē, sniedz priekšlikumus farmācijas jomu reglamentējošo normatīvu pilnveidošanai, piedalās normatīvu publiskajā apspriešanā, pauž viedokli jautājumos, kas skar aptiekas vai farmācijas nozari. Tās biedri ir SIA "Benu aptieka Latvija", SIA "Apotheca", AS "Sentor Farm Aptiekas", SIA "Latvijas aptieka".

Uz augšu
Back