ST vērtēs, vai attālinātās mācības pēc ārkārtas stāvokļa beigām atbilst tiesībām uz izglītību

Latvijas Republikas Satversmes Tiesa. FOTO: Latvijas Republikas Satversmes Tiesa

Satversmes tiesa (ST) lēmusi ierosināt lietu par normām, kas atļauj attālināto mācību turpināšanu arī pēc ārkārtas stāvokļa beigām. Tiesa vērtēs virkni Ministru kabineta (MK) izdoto noteikumu atbilstību Satversmes 112.pantam, proti, tiesībām uz izglītību, informē ST. 

Lieta tiesā ierosināta pēc vairāku skolēnu pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēji esot dažāda vecuma skolēni, kas iegūst pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību.

No pērnā gada 12.marta līdz 9.jūnijam, kā arī no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanos visā Latvijas teritorijā bija izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā mācību procesa norise notikusi attālināti. Pieteikuma iesniedzēji apzinoties, ka ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais stāvoklis, kura ietvaros personu tiesības var tikt būtiski ierobežotas sabiedrības interešu dēļ. Tomēr saskaņā ar apstrīdētajām normām arī pēc ārkārtējās situācijas beigām pieteikuma iesniedzējiem izglītības ieguve notikusi attālināti.

Pieteikuma iesniedzēji lūdz ST pārbaudīt Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas 8.punkta, Izglītības likuma 1.panta 1.1 un 12.4 punkta, 14.panta 45.punkta, kā arī MK 2020.gada 9.jūnija izdoto noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" 27.1.3.apakšpunkta, 32.7 punkta 2.apakšpunkta un 32.7 punkta 3.apakšpunkta atbilstību Satversmes 112.pantam.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka Covid-19 infekcijas vai izplatīšanās draudu gadījumā MK epidemioloģiskās drošības nolūkos var noteikt izglītības procesa organizēšanas nosacījumus un kārtību, tai skaitā mācību procesa nodrošināšanai attālināti.

Izglītības likuma 1.panta 1.1 punkts nosaka, ka attālinātās mācības ir klātienes izglītības procesa daļa, kurā izglītojamie mācās, tai skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā ar pedagogu.

Šā panta 12.4 punkts nosaka, ka klātiene ir izglītības apguves forma, kurā izglītojamais izglītības saturu apgūst, apmeklējot izglītības iestādi, tai skaitā attālinātajās mācībās, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai.

Savukārt šā likuma 14.panta 45.punkts paredz, ka MK nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību.

MK noteikumu 27.1.3.apakšpunkts nosaka, kādos gadījumos iestādes, izņemot koledžas un augstskolas, var īstenot izglītības procesu daļēji vai pilnībā attālināti, un atbilstoši 32.7 punkta 2.apakšpunktam no 2021.gada 7.aprīļa izglītības un sporta jomā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti, izņemot šajā apakšpunktā minētos gadījumus.

32.7 punkta 3.apakšpunkts citstarp paredz, kādos gadījumos var organizēt izglītības procesu klātienē 1.līdz 6.un 12.klasē un rotācijas kārtībā 7.līdz 9.un 10.līdz 11.klasē, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Savukārt Satversmes 112.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību un valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību, bet pamatizglītība ir obligāta.

3

Pieteikuma iesniedzēji norādīja, ka attālinātā mācību procesa rezultātā esot kritusies izglītības kvalitāte, kā arī citos veidos traucēta izglītības ieguve.

Tādējādi apstrīdētās normas, paredzot attālinātās mācības arī pēc ārkārtējās situācijas beigām, ierobežo izglītības iespējas un pieejamību, līdz ar to pārkāpjot Satversmes 112.pantu, uzskata pieteikuma autori.

ST ir uzaicinājusi institūcijas, kas izdevušas apstrīdētos aktus, - Saeimu un MK līdz 9.septembrim iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir šī gada 9.decembris.

Uz augšu
Back