Polijas Konstitucionālais tribunāls atzīst ES līguma pantu "nesavienojamību" ar valsts konstitūciju

Varšava, Polija. Ilustratīvs attēls. FOTO: Anastasiya Kotelnyk/shutterstock.com

Polijas Konstitucionālais tribunāls ceturtdien atzinis, ka daži Eiropas Savienības (ES) līguma panti nav "savienojami" ar Polijas konstitūciju

Konstitucionālā tribunāla priekšsēdētāja Jūlija Pšilembska uzskaitījusi virkni ES līguma pantu, kas nav savienojami ar Polijas konstitūciju, kā arī norādījusi, ka ES institūcijas "rīkojas ārpus savām pilnvarām," kas noteiktas līgumā.

"Eiropas Savienības Tiesas (EST) mēģinājums iekļauties Polijas tiesiskajos mehānismos pārkāpj (..) normas, kas prioritāti piešķir konstitūcijai, un noteikumus, kas Eiropas integrācijas procesā ievēro suverenitāti," teikts spriedumā.

Eiropas Komisija (EK) izmantojusi ES līgumu, lai iegūtu iespēju spriest par jautājumiem, kas saistīti ar likuma varu Polijā.

Savukārt saskaņā ar EST lēmumu jaunā Polijas Augstākās tiesas tiesnešu iecelšanas procedūra varētu būt pretrunā ar ES tiesību normām. Tas nozīmē, ka teorētiski EST varētu piespiest Poliju atcelt daļu no tās pretrunīgi vērtētajām tiesu sistēmas reformām.

Uz augšu
Back