Ārkārtējā situācijā Rīgā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu pagarinās automātiski

FOTO: Shutterstock

Ja ārkārtējās situācijas laikā Rīgas Sociālā dienesta klientiem ir beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tas tiks pagarināts automātiski līdz februāra beigām, informēja pilsētas domē.

Statuss tiks pagarināts, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem. Šajā gadījumā mājsaimniecībai saglabāsies visi piešķirtie pabalsti un pakalpojumi bez ierašanās klātienē.

Izziņas derīguma termiņu pagarina Rīgas Sociālais dienests, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus. Tāpat dienests sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības.

Pirms došanās uz Rīgas Sociālo dienestu klienti aicināti izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti. Mājsaimniecība, kurai no jauna nepieciešams izvērtēt materiālos resursus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai, noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, Rīgas Sociālajā dienestā pamatā jāvēršas attālināti vai tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā, kuru paraksta visas mājsaimniecības pilngadīgās personas, var ievietot īpaši norādītā dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 klientu pieņemšanas vietām Rīgā. Parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu "soc@riga.lv", kā arī var izmantot portālu "www.latvija.lv".

Papildu informāciju var gūt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5055. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, bet darba dienās darba laikā var zvanīt arī uz Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Uz augšu
Back