CSP: Visaugstākais vakcinēto īpatsvars ir Valmierā

Valmiera FOTO: Paula Čurkste/LETA

Visaugstākais pret Covid-19 vakcinēto īpatsvars starp republikas pilsētām ir Valmierā, Jūrmalā un Rīgā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Visaugstākais vakcinēto īpatsvars starp republikas pilsētām ir Valmierā - 57%, kur rādītājs būtiski neatšķiras starp tautībām - vakcinēti 58% latviešu un 52% cittautiešu. Otrs augstākais vakcinēto īpatsvars ir Jūrmalā - 52%, ar lielāku atšķirību starp vakcinētajiem latviešiem (58%) un citu tautību pārstāvjiem (45%). Trešajā vietā ir Rīga ar 51% pilnībā vakcinēto rīdzinieku un Jūrmalai līdzīgu atšķirību starp tautībām (59% latviešu un 44% citu tautību iedzīvotāju).

Latvijas vidējam rādītājam - pilnībā vakcinēti 48% visas valsts iedzīvotāju (52% latviešu un 42% citu tautību) - atbilst situācija Jelgavā un Liepājā. Zemāks īpatsvars par vidējo valstī ir Ventspilī (45%), Daugavpilī (40%), Jēkabpilī (39%). Viszemākais vakcinācijas līmenis ir Rēzeknē - 37%, kur vakcinēti 41% latviešu un 33% citu tautību iedzīvotāju.

No visām republikas pilsētām latviešu vidū visaugstākais vakcinācijas līmenis ir Rīgā - 59%. Rīgas apkaimēs visaugstākais tas ir Beberbeķos un Ķīpsalā - sasniedz 70%. Visās vecuma grupās, sākot no 12 gadiem, vakcinēto latviešu īpatsvars galvaspilsētā pārsniedz 60%.

Vakcinēto skolēnu 12-19 gadu vecumā īpatsvars valstī ir 44%. Republikas pilsētās visaugstākais šīs vecuma grupas vakcinēto īpatsvars ir Valmierā (53%), seko Rīga (50%), Jūrmala (48%), Jelgava (47%), Liepāja (42%), Jēkabpils (36%), Ventspils (35%), Daugavpils (30%) un Rēzekne (29%).

Vakcinēto skolēnu 12-19 gadu vecumā īpatsvars atsevišķos pagastos pārsniedz 70% (Veclaicenes, Zvārtavas, Klintaines). Salīdzinoši augsts šīs vecuma grupas vakcinācijas līmenis ir pagastos ap Rīgu.

Zems - 10% vai zemāks - skolas vecuma bērnu vakcinācijas līmenis ir 18 pierobežas pagastos Latgalē - Aizkalnes, Biķernieku, Čornajas, Kastuļinas, Kupravas, Ķepovas, Lauderu, Lazdulejas, Mērdzenes, Pildas, Pureņu, Rikavas, Robežnieku, Silajāņu, Silmalas, Sokolku, Vārkavas, Vīpes pagastā.

CSP papildinājusi pilnībā pret Covid-19 vakcinēto Latvijas iedzīvotāju datus un karti par vakcinēto īpatsvaru tautību un vecuma grupu dalījumā. Dati pieejami par reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām, kā arī Rīgas apkaimēm. Pilnībā vakcinētās personas statuss noteikts pēc stāvokļa 1.novembrī, tas ir, vakcinācijas kursu personas bija pabeigušas līdz 18.oktobrim.

Dati publicēti oficiālās statistikas portālā tabulu un interaktīvu karšu veidā par situāciju kopš šī gada marta. Dati tiek atjaunoti atbilstoši situācijai katra mēneša sākumā. CSP saņemtos datus par vakcinētajiem analizē saskaņā ar CSP novērtēto iedzīvotāju skaitu Latvijā.

Par pilnībā vakcinētiem uzskatīti tie iedzīvotāji, kuriem pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai arī vienas vakcīnas devas 180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa. Vakcinēto skaita un īpatsvara aprēķinā netiek iekļautas personas, kas 2021.gada sākumā pēc CSP datiem nebija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, un mirušās personas no 2021.gada sākuma.

Uz augšu
Back