Vai nākotnē Latvijā gaidāms jauno skolotāju pieplūdums? (2)

TVNET/LETA
Latvijas Universitātes ēka.
Latvijas Universitātes ēka. Foto: Ieva Lūka/LETA

Lielākais pieprasījums uz budžeta vietām pedagoģijas studiju programmās, atzīmējot kādu no tām kā pirmo prioritāti, ir Latvijas Universitātē (LU), kur arī veidosies konkurss uz budžeta vietām, bet mazākais - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), liecina informācija vienotajā valsts un pašvaldību portālā "Latvija.lv".

Studijas kādā no pedagoģijas studiju programmām LU kā savu pirmo prioritāti kopumā izraudzījās 449 reflektanti. 230 no viņiem vēlas studēt par valsts budžeta līdzekļiem, bet 219 - par saviem līdzekļiem.

Vairākās LU izglītības studiju programmās gaidāms konkurss uz budžeta vietām. Piemēram, programmā "Pirmsskolas skolotājs" tiek piedāvātas 20 budžeta vietas, bet kā savu pirmo studiju prioritāti to norādījuši 64 reflektanti. Līdzīga situācija ir arī, piemēram, programmā "Sākumizglītības skolotājs", kurā piedāvātas 20 budžeta vietas, bet programmu izvēlējušies 53 jaunieši. Programmā "Matemātikas skolotājs" piedāvā 15 budžeta vietas, bet to kā savu pirmo studiju prioritāti to norādījuši 25 reflektanti.

Jaunieši ir gatavi studēt arī par maksu. Piemēram, programmā "Pirmsskolas skolotājs" LU ir pieejamas 200 maksas vietas, un to kā pirmo prioritāti izraudzījusies 172 reflektanti.

Savukārt mazākais reflektantu skaits LU kā pirmo prioritāti izvēlējušies studiju programmu "Angļu valodas skolotājs". Uz 50 pilna studiju laika maksas vietām ir trīs reflektanti, kas šo studiju programmu izraudzījušies kā pirmo prioritāti, bet uz 30 nepilna laika vietām - desmit.

Tikmēr studijas kādā no pedagoģijas programmām Daugavpils Universitātē (DU) kā savu pirmo prioritāti kopumā izraudzījās 88 reflektanti. 71 no viņiem vēlas studēt par valsts budžeta līdzekļiem, bet 17 - par savu finansējumu.

Vislielākais studētgribētāju skaits uz 30 budžeta vietām ir augstākās izglītības programmā "Veselības un fiziskās aktivitātes skolotājs", kuru kā savu pirmo prioritāti izraudzījās 26 reflektanti.

Tālāk seko bakalaura profesionālas augstākās izglītības programma "Sākumskolas skolotājs", kur paredzētas 27 budžeta vietas, bet to kā savu pirmo prioritāti izraudzījās 16 reflektanti. Vēl 15 reflektanti kā pirmo prioritāti izvēlējušies 1.līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu "Pirmsskolas skolotājs", kurā paredzētas 20 budžeta vietas.

Atsevišķās maksas studiju programmās DU piedāvā neierobežotu studiju vietu skaitu. Piemēram, lielākais reflektantu skaits jeb 13 personas kā savu pirmo prioritāti izvēlējušās 1.līmeņa profesionālo nepilna laika programmu "Pirmsskolas skolotājs", kurā ir neierobežots studiju vietu skaits.

Liepājas Universitātē (LiepU) studijas kādā no izglītības programmām kā savu pirmo prioritāti kopumā izraudzījās 134 reflektanti. No tiem nedaudz vairāk nekā puse jeb 78 vēlas studēt par valsts budžeta līdzekļiem, bet 56 - par savu finansējumu.

Vislielākais studētgribētāju skaits par valsts līdzekļiem ir bakalaura 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Pirmsskolas skolotājs", kur kā savu pirmo prioritāti izraudzījās 24 reflektanti, bet kopumā pieejamas 25 budžeta vietas.

Tālāk seko bakalaura profesionālās izglītības programma "Logopēdija", kurā ir pieejamas 20 budžeta vietas, un šo programmu kā pirmo prioritāti izvēlējušies 17 studētgribētāji. Savukārt trešajā pozīcijā ierindojas bakalaura profesionālā izglītības programma "Sākumizglītības skolotājs", kuru kā pirmo prioritāti atzīmējuši 12 reflektanti uz 20 pieejamajām budžeta vietām.

Par maksu lielākais reflektantu skaits, kas kā savu pirmo prioritāti izvēlējušies atzīmējuši kādu no izglītības studiju programmām LiepU, bija 1.līmeņa profesionālajā izglītības programmā "Pirmsskolas skolotājs" un bakalaura profesionālajā "Logopēdija". Abās programmās ir 99 studiju vietas, un tās kā pirmo prioritāti izraudzījušies attiecīgi 17 un 15 studētgribētāji.

Pedagoģijas studiju programmas piedāvā arī RTA, kurā studijas kādā no izglītības programmām kā savu pirmo prioritāti kopumā izraudzījās 38 reflektanti. 24 no viņiem vēlas studēt par valsts budžeta līdzekļiem, bet 14 - par savu finansējumu.

Visvairāk jeb 12 reflektanti kā pirmo prioritāti izraudzījušies maksas bakalaura profesionālo studiju programmu "Speciālā izglītība", kur kopumā ir 15 vietas. Savukārt budžeta 1.līmeņa profesionālo studiju programmu "Pirmsskolas skolotājs" izvēlējušies deviņi studētgribētāji, kas nedaudz pārsniedz budžeta vietu skaitu - septiņi.

Aktuālais šodien
Svarīgākais