Ogres Vēstures un mākslas muzeja struktūras izmaiņas apstiprinātas pašvaldībā

TVNET/LETA
Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments 1
Ogres mākslas un vēstures muzejs
Ogres mākslas un vēstures muzejs Foto: Paula Čurkste/LETA

Ogres novada dome apstiprināja Ogres Vēstures un mākslas muzeja (OVMM) amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu, kas paredz veikt izmaiņas muzeja struktūrā, liecina domes sēdes lēmums.

Ogres novada dome pagājušā gada 22.decembrī nolēma uzsākt Ogres novada muzeju reorganizāciju ar mērķi sekmēt Ogres novadā esošo muzeju darbības pilnveidošanu. Šī gada 15.jūnija sēdē dome pieņēma lēmumu par Ogres novada muzeju reorganizāciju, nosakot, ka OVMM kļūst par Ogres novada pašvaldības centrālo muzeju.

Pašvaldība norāda, ka lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku OVMM darbību, tika pārskatīta tā esošā struktūra, darbinieku funkcijas un to apjoms. Veicot izvērtējumu, tika secināts, lai OVMM kļūtu par metodisko atbalstu pārējiem novada muzejiem un kultūras mantojuma centriem, nepieciešams veikt izmaiņas tā struktūrā.

OVMM vadītājs atbild par muzeja darbību un tā rezultātiem, par Muzeju likuma un citu muzeja darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo resursu, cilvēkresursu, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.

Vadītāja vietnieks zinātniskajā darbā, kura pienākumi ir darboties muzeju padomē, veikt zinātniski pētniecisko darbu, veicināt sadarbību ar citiem muzejiem un institūcijām, muzeja krājumu pētniecību un attīstību ne tikai OVMM, bet arī visā administratīvajā teritorijā.

Vadītāja vietnieks attīstības un plānošanas darbā, kas atbild par muzeja ikdienas darbību, ekspozīciju un izstāžu organizēšanu, izglītošanu, vadot izstrādājot izglītības pasākumus OVMM un citos muzejos un kultūras mantojuma objektos, dalību projektos, kā arī nodrošina komunikāciju ar sabiedrību un medijiem.

OVMM tiks izveidotās Krājuma un metodiskā darba nodaļa, kurā darbojas galvenais krājuma glabātājs, krājuma glabātājs, vēsturnieki un metodiskais vadītājs; nodaļas vadītājs ir muzeja vadītāja vietnieks zinātniskajā darbā.

Projektu un izglītojošā darba nodaļa, kurā darbojas ekspozīciju un izstāžu kurators un muzejpedagogs. Šīs nodaļas vadītājs ir muzeja vadītāja vietnieks attīstības un plānošanas darbā.

Saimniecības nodaļā strādā saimniecības pārzinis un apkopējs.

Lēmums arī nosaka, ka OVMM vadītāja uzdevums ir izstrādāt vai grozīt izveidoto amatu aprakstus un iesniegt apstiprināšanai Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pašvaldības vadība uzskata, ka izveidotā struktūra ļaus veiksmīgāk piesaistīt cilvēkus, kas grib strādāt, pētīt un radīt.

Kā vēstīts, par OVMM direktori pašvaldības deputāti augusta beigās apstiprināja eksotisko deju centra "Alegria" direktori, juristi Ilzi Zariņu, jo 17.aprīlī īsi pirms Ogres novada domes ārkārtas sēdes, kurā bija plānots lemt par OVMM direktores Evijas Smiltnieces atstādināšanu no amata uz laiku, viņa pašvaldībai uzteica darbu.

Zariņa pašvaldības izsludinātajā konkursā uz vakanto OVMM direktora amatu bija vienīgā pretendente.

Zariņai uzdots līdz šā gada 1.decembrim izstrādāt Ogres novada muzeju reorganizācijas plānu atbilstoši tam, kā tas noteikts pašvaldības lēmumā "Par Ogres novada muzeju reorganizāciju", kā arī rīcības plānu atbilstoši pašvaldības rīkojumam "Par izstādēm un pasākumiem 2023.-2024.gadam" noteikto uzdevumu izpildi.

Zariņai ne vēlāk kā līdz šā gada 10.novembrim būs jāizstrādā plāns kvalifikācijas un atalgojuma paaugstināšanas pasākumiem Ogres novada pašvaldības muzeju un kultūras mantojuma objektu darbiniekiem.

Tāpat līdz šā gada 1.decembrim jānoorganizē vismaz viena novadpētniecības ekspedīcija Ogres novada teritorijā, apzinot novada kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī jāveic citi ikdienas darba pienākumi.

Facebook LinkedIn Draugiem X
Comments 1

Tēmas

Aktuālais šodien
Jaunākās ziņas
Svarīgākais