Apkopoti iespējamie risinājumi drošākai auto novietošanai publiskās stāvvietās (1)

TVNET Auto
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls. Foto: alika/Shutterstock

Valdībā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Neskrāpē mašīnu – prasi lielāku stāvvietu", kas sadarbībā ar nozares ministrijām un iestādēm izstrādāts, lai izveidotu risinājumus drošākai transportlīdzekļu novietošanai publiskajās autonovietnēs.

Atbilstoši Saeimas un Ministru Kabineta (MK) 2023. gada 1. martā dotajam uzdevumam ziņojums izstrādāts sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM), VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC), Ekonomikas ministriju (EM), VAS Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju (LTAB) un SIA "Latvijas standarts" (LS). Ziņojumā ir sniegta informācija par esošās situācijas izklāstu, apkopoti līdzatbildīgo institūciju viedokļi un priekšlikumi iespējamiem normatīvo aktu grozījumiem un turpmāk nepieciešamajām darbībām.

Pēc LTAB apkopotajiem datiem no 2017. gada līdz 2022. gadam apdrošināšanas sabiedrībām pieteikti 6442 ceļu satiksmes negadījumi tirdzniecības centru autonovietnēs. Atlīdzībās par šiem ceļu satiksmes negadījumiem apdrošināšanas sabiedrības izmaksājušas 5,09 miljonus eiro, no kuriem vidējā atlīdzība par tirdzniecības centru autonovietnēs notikušu ceļu satiksmes negadījumu bijusi 790,12 eiro, bet lielākā atlīdzība bijusi 16561,69 eiro. Ņemot vērā, ka šie ir tikai reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi tirdzniecības centros, ievērojams negadījumu skaits paliek nefiksēts.

Ziņojumā secināts, ka viena no būtiskākām problēmām, kas izraisa ceļu satiksmes negadījumus autonovietnēs ir viena vieglā automobiļa novietošanai paredzētās autostāvvietas platums, kas neatbilst mūsdienu transportlīdzekļu izmēriem. Nepietiekams autostāvvietu platums apgrūtina iebraukšanu un izbraukšanu, kā arī durvju atvēršanu. Tāpat autonovietnēs nepietiekošs ir ceļa zīmju un apzīmējumu izvietojums vai to trūkums.

Pašlaik atklātas autonovietnes izveide norit atbilstoši MK noteikumu Nr. 240 199. punktam*, kur noteikts, ka nepieciešamo platību virszemes atklātai autonovietnei aprēķina, pieņemot, ka vienas vieglās automašīnas izvietošanai nepieciešami aptuveni 25 m2, kas pēc būtības ietver ne tikai platību, kurā fiziski novietojama automašīna, bet arī piebraukšanai un izbraukšanai, t.i., manevru veikšanai nepieciešamo laukumu. Savukārt, projektējot autostāvvietas, vērā ņemami Latvijas standarta 190 - 7 "Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi" (2002. gada jūlijs) rekomendējamie autostāvvietas platumi – 2,5 m ērtai iebraukšanai un izbraukšanai un 2,3 m apgrūtinātai iebraukšanai un izbraukšanai.

Lai kompleksi risinātu jautājumu par drošāku transportlīdzekļu novietošanu publiskajās autonovietnēs, visas iesaistītās institūcijas ir vienojušās, ka nepieciešams īstenot vairākus uzdevumus:

  • normatīvā regulējumā, kas nosaka vispārīgās prasības teritorijas plānošanai, izmantošanai un apbūvei, ietvert skaidru uzstādījumu normatīvo aktu un standartu ievērošanu ne tikai plānošanas dokumentu izstrādē, bet arī to īstenošanā;
  • pārskatīt LVS 190 - 7 prasības, vienlaikus prasības projektēšanai salāgojot ar mūsdienu transportlīdzekļu parametriem, kā arī veicināt izpratni par standartiem un to piemērošanu;
  • pašvaldībām vērst būvniecības ierosinātāju uzmanību uz nepieciešamību veidot atbilstoša platuma autostāvvietas un, izvērtējot iespēju tās projektēt, ievērojot "skujiņas" izvietojumu;
  • veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par braukšanas kultūru autonovietnēs, uzsverot labo praksi.
Nepalaid garām!
Uz augšu