Vecpiebalgā saplēšas par telpu iznomāšanu domes deputātes doktorātam

FOTO: publicitātes

Vecpiebalgas novada domes opozīcijas deputāti saskata iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, domei iznomājot telpas ilggadējās deputātes Ilonas Radziņas doktorātam.

Četri Vecpiebalgas novada domes deputāti gada izskaņā Vecpiebalgas novada domē iesniedza pieprasījumu ārkārtas sēdes sasaukšanai, lai lemtu par vēršanos Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) saistībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldības amatpersonu iespējamo dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un atrašanos interešu konflikta situācijā saistībā ar pašvaldībai piederošo telpu Gaismas ielā 1a iznomāšanu SIA «Vecpiebalgas doktorāts».

Kā skaidroja viens no pieprasījuma autoriem - Edžus Ķaukulis, deputāti esot uzzinājuši, ka Radziņai piederošais «Vecpiebalgas doktorāts» vairāk nekā 10 gadus neesot maksājis pašvaldībai par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, «nodarot kaitējumu pašvaldības budžetam daudzu tūkstošu eiro apmērā», kā arī atsevišķas telpas lietojusi bez maksas un nomas tiesībām, turklāt nomas līgumā neparedzētiem mērķiem.

Laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 25.maijam visas telpas esot atradušās SIA «Vecpiebalgas doktorāts» lietošanā bez spēkā esoša nomas līguma, uzsvēra Ķaukulis.

Radziņa pārkāpumus noliedz un pārmetumos saskata politiskus motīvus. «[Vēršanos pret mani] gaidīju uzreiz pēc tam, kad Ķaukulis, pacientu pieņemšanas laikā ierodoties manā prakses vietā, sava jurista iedvesmots un uzmundrināts, man draudēja ar nomelnošanas kampaņas uzsākšanu pret mani, ja atteikšos pievienoties viņa «nometnei» un parakstīt dokumentus, kas, manuprāt, vērsti tikai un vienīgi uz savu ambīciju realizēšanu, tajā pašā laikā destabilizējot pašvaldības darbību kā tādu,» paziņoja deputāte. Informācija sociālajos tīklos liecina, ka Ķaukulis ir draugos ar Vecpiebalgā aktīvo juristu Mārci Ločmeli.

Deputāte noliedza, ka nebūtu apzināti maksājusi par kanalizācijas pakalpojumiem. «Varu paskaidrot, ka jau no paša līguma darbības sākuma kanalizācijas pakalpojumus man piederošajam uzņēmumam norādītajā adresē nesniedza Vecpiebalgas pašvaldība, bet gan privātuzņēmums, kas neatrodas pašvaldības pārraudzībā. Pēc vērienīgu remontdarbu veikšanas Vecpiebalgas teritorijā 2014.gada rudenī, kā tagad izrādās, objekta kanalizācijas sistēma nonākusi Vecpiebalgas pašvaldības pārziņā, taču par šādu kanalizācijas sistēmas pārrauga maiņu netiku ne informēta, ne saņēmusi uzaicinājumu līguma noslēgšanai, ne saņēmusi apmaksai kaut vienu rēķinu par kanalizācijas pakalpojumiem. (...) Rēķini par visiem pārējiem pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un telpu nomu apmaksāti pilnā apmērā un laikā.»

Viņa arī nepiekrīt, ka kādu laiku pašvaldības telpas lietojusi vispār bez jebkāda tiesiska pamata, lai arī piekrīt, ka jaunais līgums par telpu izmantošanu noslēgts ar nokavēšanos. «Normāla nomnieka un iznomātāja attiecību prakse pierāda, ka līgums uzskatāms par automātiski pagarinātu, ja vienai pusei pret otru nav nekādu pretenziju - šādas pretenzijas no Vecpiebalgas novada pašvaldības puses saņemtas netika. Otrkārt, minētajā periodā tika saņemti tekošie rēķini gan par telpu nomu, gan komunālajiem pakalpojumiem, kuri arī savlaicīgi un pilnā apmērā tika apmaksāti, tātad nekādi zaudējumi pašvaldībai nodarīti netika.»

Radziņai nepamatoti šķiet arī pārmetumi, ka nomas maksa par primārās veselības aprūpes vajadzībām izmantotajām telpām 180 kvadrātmetru platībā ir noteikta gluži simboliska. «Pieprasījumā pieminētā telpu nomas mēneša maksa 1,42 eiro apmērā noteikta (...), lai nodrošinātu medicīniskās aprūpes pieejamību novada iedzīvotājiem, un tāda ar pašvaldības lēmumu tā ir noteikta vienāda visiem novada ģimenes ārstiem. (...) Kas attiecas uz manas meitas «prettiesisko» uzņēmējdarbību, tad Vecpiebalgas novada pašvaldībā tika iesniegts lūgums «Vecpiebalgas doktorāta» iznomātajās telpās atļaut slēgt apakšnomas līgumu ar profesionālu, medicīniski drošu pedikīra - manikīra pakalpojuma sniedzēju, kas arī tika akceptēts.»

Radziņa arī noliegusi, ka pati kā deputāte būtu piedalījusies lēmumu pieņemšanā par savu vai radinieku komercinteresēm.

«Ja jūsu pieprasījuma mērķis ir pārtraukt manu ārsta praksi un SIA «Vecpiebalgas doktorāts» darbību novadā, kā un kur jūs taisāties nodrošināt medicīniskās aprūpes un ārstēšanas pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem?» savā publiskajā vēstulē retoriski vaicā Radziņa, «vai ir gatavs rīcības plāns par vairāk nekā 20 ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas iemītnieku izmitināšanu un kvalitatīvu uzraudzību un aprūpi?»

Radziņa arī apsolījusi, ka pēc šī pieprasījuma izskatīšanas domes ārkārtas sēdē «noteikti tiks izvērtēta iespēja saukt pie atbildības vainīgos par šīs klaji nepatiesās, apmelojošās un kaitējošās manai uzņēmējdarbībai informācijas izplatīšanu publiskajā telpā».

«Nekādā gadījumā nevēlos, lai jūs pārtrauktu savu ārsta praksi vai jūsu firma pārtrauktu uzņēmējdarbību novadā. Un ar pilnu atbildības sajūtu apgalvoju, ka nekad neesmu Jums draudējis vai apmelojis jūs,» atbildes vēstulē rakstīja Ķaukulis, «jūsu atklātajā vēstulē sniegtā apzināti nepatiesā informācija par to, ka esmu jums draudējis ar nomelnošanas kampaņu, diemžēl, man liks vērsties tiesībaizsardzības iestādēs, lai ar to starpniecību tiktu atjaunots taisnīgums.»

Vecpiebalgas novada pašvaldība izlēma izveidot komisiju, kas vērtēs Radziņas iespējamo interešu konfliktu.

Vecpiebalgas domē ir deviņi deputāti - četri, tostarp pašreizējais priekšsēdētājs Indriķis Putniņš (ZZS) un Radziņa, pārstāv sarakstu «Novada attīstībai», trīs, tostarp Ķaukulis, - sarakstu «Par jaunajiem!», bet divi - «Vecpiebalgas novadam». Pieprasījumu Radziņai bija parakstījuši deputāti Ķaukulis un viņa saraksta biedrs Kristaps Driķis, kā arī Edgars Bērzkalns un Inese Navra no «Vecpiebalgas novadam». Trešā «Par jaunajiem!» pārstāve domē Arita Andersone aicinājumam nav pievienojusies.

Līdz ar konfliktu publisku paziņojumu izplatījusi arī Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), kas vērsusies pie Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Putniņa un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra Rinalda Muciņa ar aicinājumu «pārtraukt nelikumīgo vēršanos pret primāro veselības pakalpojumu pieejamību Vecpiebalgas novadā, pretējā gadījumā aicinot izsludināt atkārtotas domes vēlēšanas Vecpiebalgā vai pievienot Vecpiebalgas novadu kādam citam novadam, kas ir gatavs rūpēties par savu iedzīvotāju veselību».

LĀB izteikusi neizpratni par notiekošo Vecpiebalgā, «kur atsevišķu domes deputātu darbība vērtējama kā klaja necieņa pret veselības aprūpi vai vēl vairāk - kā rīcība, kas samazina veselības aprūpes pieejamību». «Lielākā daļa Latvijas lauku pašvaldību nodrošina ģimenes ārstu prakses ne tikai ar telpām, bet arī uzņemas komunālos maksājumus par ārstu praksēm. Virkne Latvijas pašvaldību nodrošina arī ārstu dzīves apstākļus - dzīvokli un transportu. Neskatoties uz to Latvijā šobrīd daudzās lauku pašvaldībās ir neiespējami nodrošināt ģimenes ārstu pakalpojumus,» turpina LĀB.

«Unikālo gadījumu Latvijas mērogā - deputātu mēģinājumu nodalīt divu saistītu medicīnas iestāžu (slimnīcas un doktorāta) kanalizācijas izdevumus (kopēja tualete 19. gadsimtā būvētā ēkā), var norakstīt uz piebaldzēnu pārmantotām rakstura īpašībām, ko jau krāšņi aprakstījuši brāļi Kaudzītes un citi latviešu literāti. Tomēr Vecpiebalgas domes rīcību - ierobežot iespējas cilvēkiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus var uzskatīt tikai kā necieņu pret Latvijas likumdošanu un pašvaldību noteiktajām publiskajām funkcijām,» izteicies LĀB prezidents Pēteris Apinis.

Uz augšu