Tiesa noraida koncertzāles «Rīga» prasību pret LZA strīdā par saistību izpildi

FOTO: Ieva Lūka/LETA

SIA «Rīgas koncertzāle» prasības lietā pret Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) par saistību izpildi un pienākumu uzlikšanu, Latgales apgabaltiesa, pretēji pirmās instances tiesas nospriestajam, pilnīgi noraidījusi koncertzāles «Rīga» prasību pret LZA par pienākuma uzlikšanu LZA pārstāvim ierasties prasītājai iznomātajās telpās koncertzālē «Rīga» un konstatēt šajās telpās veiktos uzlabojumus un to vērtību, skaidroja tiesā.

Pilns nolēmums lietā būs pieejams no 29.novembra.

Lieta apelācijas kārtībā tika skatīta tāpēc, ka tika pārsūdzēts Rēzeknes tiesas 3.maija spriedums. Rēzeknes tiesa daļēji apmierināja koncertzāles prasību pret LZA, uzliekot par pienākumu LZA ierasties «Rīgas koncertzālei» iznomātajās telpās Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, un konstatēt prasītājas veiktos uzlabojumus un to faktisko vērtību. Šajā sev nelabvēlīgajā daļā LZA Rēzeknes tiesas spriedumu pārsūdzēja, jo tajā neesot norādīts, uz kāda līguma vai normatīvā akta pamata atbildētājai ir jāveic piespriestie pienākumi.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzskata, ka prasītājas veikto uzlabojumu novērtējumi jāveic pašai prasītājai par saviem līdzekļiem, jo ne pušu noslēgtais nomas līgums, ne likums neuzliekot atbildētājai pienākumu konstatēt un novērtēt prasītājas veiktos uzlabojumus.

Vienlaikus ar to pašu 3.maija spriedumu Rēzeknes tiesa noraidīja «Rīgas koncertzāles» prasījumus daļā par LZA faktiskās rīcības atzīšanu par prettiesisku. Tiesa arī neuzlika pienākumu LZA nekavējoties sniegt atbildes pēc būtības uz «Rīgas koncertzāles» vēstulēm, kā to bija lūgusi prasītāja. Šajā daļā Rēzeknes tiesas spriedums nav pārsūdzēts un ir stājies likumīgā spēkā.

Jau ziņots, ka starp koncertzāli «Rīga» un LZA noritējušas vairākas tiesvedības. Lai tiesas notiktu pēc iespējas ātrāk, izskatāmās lietas no Rīgas tika pārceltas uz Daugavpils tiesu.

LZA 2015.gada jūlija beigās lauza telpu nomas un lietošanas līgumu ar koncertzāli «Rīga», to pamatojot ar telpu nomas un siltumenerģijas parādiem. LZA vairākkārt pieprasīja atbrīvot telpas, tomēr koncertzāle «Rīga» turpināja veikt saimniecisko darbību un organizēt koncertus.

Koncertzāles vadītājs Juris Millers uzskata, ka LZA cenšas panākt SIA «Rīgas koncertzāle» maksātnespēju, jo tad LZA būtu tiesības pārņemt visus ieguldījumus, neizmaksājot nekādas kompensācijas.

Tikmēr Millers savai turpmākajai radošajai darbībai ir atradis jaunas telpas Rīgā, Ulmaņa gatvē 1, kur darbosies Latvijas Jaunatnes teātris un kuru iekārtošana izmaksājusi teju 50 000 eiro.

Uz augšu