Nākamajām paaudzēm nav jādzīvo uz pulvera mucas Baltijas AES dēļ

Ņemot vērā Ignalinas AES notikušo kārtējo negadījumu, par kuru informāciju negribīgi sniedz Lietuvas puse, slēpdama notikušā apstākļus un iemeslus, Zemes Draugi atkārtoti uzsver, ka jaunas AES būvēšana nav pieļaujama un pakļauj riskam Latvijas iedzīvotājus gan tās darbības laikā, gan arī tūkstošiem gadu pēc AES slēgšanas bīstamo kodolatkritumu dēļ. Vakar notikušās avārijas dēļ Ignalinas AES otrā reaktora darbība ir apturēta vismaz uz trīs dienām, kas liecina par notikušā negadījuma nopietnību.

Kopš Černobiļas AES katastrofas jau ir notikušas vairāk nekā 25 nopietnas avārijas atomelektrostacijās, un tikai nejaušības, nevis tehnoloģijas vai cilvēku faktora dēļ tās nav bijušas tikpat postošas. Tieši tādēļ virkne Eiropas valstu, piemēram, Austrija, Vācija un Zviedrija, ir izlēmušas atteikties no atomenerģijas lietošanas un sekmīgi attīsta elektroenerģijas ieguvi no atjaunojamiem energoresursiem.

Jaunās Baltijas AES celšanas plānošana līdz šim ir norisinājusies, paslepeni slēdzot valdību un energokompāniju līgumus un manipulējot ar vispārīgiem skaitļiem. Turklāt pašreiz veiktā jaunās Ignalinas AES Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros nolīgtā Somijas kompānija ir atteikusies sniegt jebkādus aprēķinus vai informāciju par AES darbības laikā radīto bīstamo kodolatkritumu uzglabāšanas veidu un izmaksām pēc AES darbības beigām. Līdz ar to nav nopietni ņemami vērā arī līdzšinējie AES būvniecības izmaksu aprēķini.

Uz augšu