RPIVA doktora grādu ieguvušajiem būs atkārtoti jāaizstāv promocijas darbi

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) astoņiem doktora grāda ieguvējiem būs atkārtoti jāaizstāv savi promocijas darbi, apliecināja RPIVA Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Ligita Āzena.

Kā ziņots, tikai otrdien valdība RPIVA deleģēja doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības pedagoģijā, bet iepriekš bija nelikumīgi izsniegti diplomi par doktora grāda iegūšanu astoņām personām.

Āzena pastāstīja, ka šodien tika sasaukta Promocijas padomes sēde, kurā apstiprināja padomes priekšsēdētāju un sekretāri, kā arī lēma par tālāko rīcību. Patlaban vēl nav zināms konkrēts laika grafiks darbu atkārtotai aizstāvēšanai.

Augstskolas pārstāve uzsvēra, ka aizstāvēšana notiks atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.

Jau ziņots, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) veiktajās pārbaudēs bija secinājis, ka RPIVA nebija tiesīga sākt Pedagoģijas promocijas padomes darbību, tostarp izveidot Pedagoģijas promocijas padomi un apstiprināt tās nolikumu. «Šādā situācijā arī RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes pieņemtie lēmumi atzīstami par neleģitīmiem,» akcentēja IKVD.

Vienlaikus RPIVA sniegtā informācija un uzrādītie dokumenti liecina, ka RPIVA Pedagoģijas promocijas padome doktora zinātniskā grāda piešķiršanas procesā bez attiecīgā deleģējuma saņemšanas faktiski ir piemērota Ministru kabineta noteikumos «Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji» noteiktā doktora zinātniskā grāda piešķiršanas kārtība un kritēriji, atzīmēja IKVD.

Starp astoņiem nelikumīgā doktora grāda ieguvējiem RPIVA ir arī Rīgas domes deputāte Baiba Brigmane (V), liecina informācija augstskolas mājaslapā. Brigmane aizstāvējusi promocijas darbu «Pieaugušo pašpieredzes veidošanās mācīšanās procesā» un ieguvusi doktora grādu pieaugušo pedagoģijā.

Tāpat grāda ieguvēju vidū ir arī Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa, kura aizstāvēja promocijas darbu «Liepājas muzikāli dramatiskā teātra baleta pedagoģiskā un mākslinieciskā vērtība Latvijas kultūrā».

Savukārt četri ir RPIVA docētāji - Sandra Vītola ar aizstāvēto promocijas darbu «Interpretācijas prasmes veidošanās deju skolotājiem studiju kursa «Klasiskā deja» apguves procesā», Anda Kauliņa - «Integratīva mācību metodika sākumskolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai», Andris Pundurs - «Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstība studiju procesā» un Jānis Misiņš «Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju procesā».

Savukārt promocijas darbu «Jauniešu mērķtiecības un sasniegumu veidošanās mijsakarības dzīvesdarbībā» aizstāvējusi un doktora grādu ieguvusi arī Māra Bernande un profesionāls dejotājs, «Veizāna deju skolas» dibinātājs Edmunds Veizāns ar darbu «Pusaudžu vērtību attīstība hip-hop kultūras deju skolā».

Uz augšu