Prēmijām VID darbiniekiem plāno piešķirt Ls 2,27 miljonus

Ņemot vērā "veiksmīgo cīņu ar ēnu ekonomiku un nodokļu iekasēšanas rezultātus", Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieku motivēšanai plānots piešķirt 2,27 miljonus latu, liecina izskatīšanai valdībā iesniegtie dokumenti.

Prēmijas vēlas jau novembrī

Iesniegtais rīkojuma projekts paredz finanšu ministram informēt Saeimu par nepieciešamību palielināt apropriāciju budžeta programmā "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2 270 815 latu apmērā un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piekrīt apropriācijas palielināšanai, palielināt likumā "Par valsts budžetu 2011.gadam" noteikto apropriāciju.

Finanšu ministrija rosina VID darbiniekus prēmēt šā gada novembrī, un tas nepieciešams, lai motivētu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas par ieguldījumu nodokļu iekasēšanas un darbības izpildes rādītāju uzlabošanā un muitas politikas īstenošanā, kas sekmējusi ēnu ekonomikas mazināšanos un veicinājusi godīgu konkurenci.

VID ieņēmumi pārsniedz plānoto

Kā liecina Finanšu ministrijas sagatavotais ziņojums, 2011.gada sešos mēnešos VID administrētie budžeta ieņēmumi bija 1,949 miljardi latu, pārsniedzot plānotos ieņēmumus par 1,8% jeb 33,87 miljoniem latu, kā arī pārsniedzot 2010.gada sešu mēnešu ieņēmumus par 6,8% jeb 123,48 miljoniem latu.

Savukārt 2011.gada deviņos mēnešos VID administrētie budžeta ieņēmumi ir 3,003 miljardi latu, pārsniedzot plānotos ieņēmumus par 3,2%, bet 2010.gada deviņu mēnešu ieņēmumus - par 10,6%.

Ziņojumā uzvērts, ka kopumā, vērtējot 2011.gada sešu un deviņu mēnešu darba rezultātus, var secināt, ka ir panākta būtiska nodokļu iekasēšanas uzlabošana, īstenojot ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences veicināšanas plāna pasākumus. Par to liecinot rezultatīvo rādītāju palielinājums prioritārajās darbības jomās 2011.gada sešos un deviņos mēnešos salīdzinājumā ar 2010.gada sešiem un deviņiem mēnešiem. Šie darba rezultāti ir sasniegti nozīmīgā VID darbinieku ieguldījuma rezultātā, pārskatot un nosakot jaunas prioritātes un plānojot darbu saskaņā ar riska vadības principiem, kā arī veicot resursu optimizēšanas pasākumus.

Prēmēšanai nepieciešami 2,27 miljoni

VID darbiniekiem prēmijas paredzētas piešķirt saskaņā ar VID 2011.gada 3.oktobra iekšējiem noteikumiem "Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku materiālās stimulēšanas un prēmēšanas kārtība".

VID darbinieku prēmēšanai nepieciešamā finansējuma kopējais apmērs ir 75% apmērā no faktiski strādājošo VID darbinieku vidējās mēnešalgas kopsummas atbilstoši VID amatu vietu sarakstam uz 2011.gada 30.septembri.

Uz augšu