Ierosina lietu par SIVA bijušās direktores atbrīvošanu no amata

Administratīvajā rajona tiesā pirmdien ierosināta lieta pēc Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) bijušās direktores Regīnas Simsones sūdzības par viņas atbrīvošanu no aģentūras vadītājas amata.

Kā informēja tiesas priekšsēdētājas palīdze Ilze Cercene, lieta ierosināta par labklājības ministres Ilzes Viņķeles (V) 13.februāra rīkojuma atcelšanu un mantiskā zaudējuma - nesaņemtās darba samaksas par darba piespiedu kavējuma laiku - atlīdzināšanu.

Savukārt daļā, kur lūgts piedzīt zaudējumus par juridiskās palīdzības sniegšanu, pieteikums tika atstāts bez virzības, nosakot termiņu līdz 25.aprīlim konstatēto trūkumu novēršanai, iesniedzot tiesā vajadzīgos summu precizējumus un pamatojumu.

Kā iepriekš informēja Simsone, savā pieteikumā viņa lūdza tiesu atcelt pieņemto lēmumu par viņas atbrīvošanu no amata un uzlikt Labklājības ministrijai (LM) par pienākumu atjaunot viņu SIVA direktores amatā, vienlaikus izmaksājot viņai zaudējumu atlīdzību, ko veido darba samaksa par visu darba piespiedu kavējuma laiku un iztērētie līdzekļi juridiskās palīdzības nodrošināšanai.

Kā ziņots, 12.februārī valdība nolēma atbrīvot no amata SIVA direktori. Lūgumā valdībai atbrīvot no amata Simsoni LM norādīja, ka viņa ar nodomu ir izdarījusi vairākus būtiskus tiesību normu pārkāpumus, līdz ar to valsts interesēm nodarīts būtisks kaitējums un ir pietiekams pamats Simsonei piemērot šādu disciplinārsodu.

LM norādījusi, ka Simsone izdarījusi sešus nopietnus pārkāpumus. Smagākais no tiem ir dienesta dokumentu viltošana ar atpakaļejošu datumu ar mērķi izvairīties no atbildības par nekvalitatīvu grāmatvedības sistēmas kārtošanu un nepietiekamu iestādes administratīvā darba organizēšanu.

Otrs smagākais viņas pārkāpums ir grāmatvedības sistēmas kārtošana pretēji tiesību normām, līdz ar to valsts budžetam, iespējams, radīts zaudējums 306 000 latu apmērā. «Vai ir piesavināšanās fakts vai nav, to vēlāk vērtēs tiesībaizsardzības iestādes. Tas ir viņu izmeklēšanas kompetences jautājums,» piebilda Knoks.

Simsone uzskata, ka ir nepatiesi apvainota, nepamatoti atstādināta no amata, un neatzīst pret viņu izvirzītās apsūdzības. Viņa domā, ka LM pārstāvji kampaņveidīgi izplatījuši medijiem, sabiedrībai un Ministru kabineta pārstāvjiem maldinošu, uz subjektīviem pieņēmumiem balstītu informāciju, kaitējot viņas reputācijai.

Uz augšu