Gulbenes autoostai jāuzlabo darbības efektivitāte

FOTO: Dzirkstele.lv

Gulbenes autoostā ikdienā nevalda pasažieru drūzma. Tikai pa retam kāds ienāk pasažieriem paredzētajā telpā, lai pie kases iegādātos braukšanas biļeti. Arī gaidot autobusu, cilvēki labprātāk izvēlas uzturēties pieturvietās, lai, piestājot autobusam, braukšanas biļeti iegādātos pie šofera.

Vietējas nozīmes, kā arī bieži vien starppilsētu autobusi nav tik pārpildīti, lai braukšanas biļeti iegādātos ne tikai dažas dienas, bet pat stundas agrāk. Cilvēki autoostā ierodas burtiski piecas minūtes pirms tā atiešanas laika, tāpēc autoostu saimniekiem ir jādomā, kā uzlabot autoostu darbības efektivitāti.

SIA «Gulbenes autobuss», kas veic sabiedriskos pasažieru pārvadājumus vietējo maršrutu tīklā, direktors Aloizs Priedeslaipa atzīst, ka norādes par autoostu darbības efektivitātes uzlabošanu pastāvot jau ilgāku laiku.

Nav rentabla

«Latvijā ir 35 autoostas, kas būtiski atšķiras pēc plānoto reisu skaita, sniedzamo pakalpojumu apjoma, personāla skaita un citiem rādītājiem. Es neticu, ka visu autoostu darbība ir rentabla. Izņēmums varētu būt Rīgas autoosta. Arī Gulbenes autoosta nav rentabla. Ja starppilsētu autobusiem nebūtu noteikta iebraukšanas maksa mūsu autoostā, tad diezin vai mēs uzturētu autoostu,» saka A.Priedeslaipa. Par autobusa iebraukšanas reizi Gulbenes autoostā ir noteikta maksa 2,50 lati plus pievienotās vērtības nodoklis.

Autoostas pilnīgu slēgšanu A.Priedeslaipa tomēr uzskata par noziegumu pret cilvēkiem. «Ko tad iesāks tie cilvēki, kuri pārvietojas tikai ar sabiedrisko transportu? Cilvēks atbrauc no kādas citas apdzīvotas vietas līdz Gulbenei. Viņam jānokļūst tālāk, bet jāgaida autobuss, tad pasažierim ir iespējams sēdēt autoostā un pagaidīt. Cilvēks taču īpaši aukstā laikā uz ielas arī nevar sēdēt un gaidīt autobusu. Ne jau mūsu uzņēmumam ir vajadzīga autoosta, bet cilvēkiem,» uzskata A.Priedeslaipa. Autoostām, kuru sniegtie pakalpojumi ir minimāli un to darbība nav efektīva, kā alternatīva varētu būt pašvaldības noteikta pieturvieta reisu sākšanai un pasažieru apmaiņai.

Neliels biļešu apjoms

Daļā autoostu pārdoto biļešu apjoms, salīdzinot ar autobusā pārdoto biļešu apjomu, ir neliels. Izņēmums nav arī Gulbenes autoosta. Diennaktī pārdoto biļešu skaits ir neliels. A.Priedeslaipa min vienotās sistēmas ieviešanu dzīvē, kas nosaka, ka biļešu iegāde tiek pārtraukta piecas minūtes pirms autobusa atiešanas. «Šodien jau gandrīz neviens cilvēks nenāk uz autobusu pusstundu vai 15 minūtes iepriekš. Tagad arī caurbraucošajos starppilsētu autobusos brīvi var nopirkt biļeti bez jebkādām problēmām, jo autobusi gandrīz nekad nav pārpildīti. Ja nu vienīgi pirms lielākiem svētkiem cilvēki autoostas kasē biļeti iegādājas iepriekš. Starppilsētu maršrutos pasažieru pārvadājumus veic daudzi nelegālie pārvadātāji. Cilvēki šo pārvadātāju pakalpojumus izmanto ļoti daudz. Arī braukšanas biļetes starppilsētu autobusiem var iegādāties ar interneta starpniecību. Tas viss iespaido autoostu darbību,» situāciju skaidro A.Priedeslaipa.

Gulbenes autoostā ir izremontēta pasažieru zāle, kā arī ierīkota maksas tualete. «Dzirkstele» noskaidroja, ka jāmaksā 15 santīmi, bet, ja kādam nav naudas, darbinieki ir pretimnākoši.

Uz augšu