Cilvēki negrib strādāt!

FOTO: LETA

Augsts bezdarba līmenis, bet cilvēki nevēlas strādāt... SIA I-Work Latvia, kas ir viens no vadošajiem personāla atlases un novērtēšanas uzņēmumiem, ikdienas darbā saskaras ar paradoksālām situācijām, kas nav tipiskas ekonomiskās lejupslīdes laikam un adekvātām darba tirgus tendencēm.

Raksturojot pašreizējo situāciju darba tirgū, I-Work Latvia speciālisti uzsver, ka tieši pašreiz palielinās jaunu vakanču skaits un pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem un vadītājiem. Taču ikdienā novērojam to, ka uz vakancēm kandidē salīdzinoši nedaudzi, ja ņemam vērā lielo bezdarba līmeni un to, kādai ir jābūt atsaucībai uz publicētajiem darba sludinājumiem. Otrs svarīgs aspekts ir tas, ka vakanču konkursos, kuros ir liels pieteikumu skaits, lielākajai daļai kandidātu pietrūkst vajadzīgo kompetenču, lai veiktu attiecīgos darba pienākumus un atbilstu darba devēju izvirzītajām prasībām.

Ir krīze un nav nekādu iztikas līdzekļu, bet strādāt arī īsti negribas

Darba intervijās un sarunās ar kandidātiem un darba meklētājiem atklājas ļoti interesanta aina. Daudzi cilvēki ir bez darba, kā arī ir ļoti daudz to cilvēku un ģimeņu, kuri nespēj vairs sev nodrošināt iztikas minimumu vai arī jau atrodas galēja izmisuma robežās, tomēr īsti neraujas strādāt. Lai gan situācija ir tuvu kritiskai, cilvēks šajos apstākļos izsakās šādi: „es jau par 200 vai 300 latiem neiešu strādāt veikalā par pārdevēju” vai arī „ja man maksā 200 latus, tad es labāk sēžu mājās un mirstu badā”, „es jau neiešu tādu darbu darīt”, „...tad es labāk braukšu uz ārzemēm strādāt, nekā par 200 latiem te mocīšos” u.c. frāzes ik dienas dzirdam no darba meklētājiem. Secinājums -

cilvēkiem pēc būtības īsti negribas strādāt.

Mēs uzskatām, ka jebkurš darbs ir cienījams un arī atalgojums, kas ir tieši atbilstošs attiecīgā darba specifikai, kas nekādā ziņā nevar būt apkaunojums cilvēkam, kas ir nonācis kritiskā situācijā.

Ilūzija par to, ka citur pasaulē būs labāki darba apstākļi un iespējas

Ikdienas intervijās un sarunās ar darba meklētājiem novērojam interesantu faktu, ka lielākā daļa pašreiz ir gatavi pamest Latviju, lai gan nezina, nedz kur dosies, nedz ko darīs. Ir daudzi, kuriem ārzemes ir ilūzija, no kuras viņi „barojas”. Tomēr ikdiena ir reāla un skarba, ka jebkurā pasaules valstī būs smagi jāstrādā, lai nopelnītu un sasniegtu profesionālos mērķus, un tas būs ilgs un smags ceļš uz panākumiem. Taču daļa cilvēku pat necenšas atrast darbu un neizrāda nekādu iniciatīvu, lai realizētu sevi šeit, Latvijā.

Mērķtiecīga sociālo pabalstu izmantošana

Darba intervijās I-Work Latvia speciālisti satiek daudzus darba meklētājus, kuri ir maksimālo periodu izmantojuši bezdarbnieka pabalstu. Lai gan no viņu viedokļa tā ir normāla un pat pieņemama situācija, no darba devēja skatpunkta tas šķiet nedaudz savādi un pat neizprotami, ka cilvēks veselu gadu pat nav mēģinājis meklēt darbu un vienkārši neko nav darījis. Bieži vien šajā periodā jau zūd vitalitāte, profesionālās iemaņas, ko pats cilvēks bieži vien neapzinās.

Nevēlēšanās attīstīt savas kompetences gan darba meklēšanā, gan arī profesionāli trūkstošās iemaņas

Atrašanās bezdarbnieku rindās nav tikai atpūta, ja ir patiesa vēlme atrast darbu un pilnveidot esošās vai trūkstošās prasmes. Aptaujājot tos cilvēkus un speciālistus, kas intensīvi strādā, viņi uzskata: ja izveidotos situācija, ka viņiem vajadzētu pavadīt gadu bez darba, tad viņi noteikti censtos vēl kaut ko jaunu iemācīties, pilnveidot esošās zināšanas gan kursos, gan pašmācības ceļā. Taču darba intervijās atklājas neticama situācija, ka

cilvēki veselu gadu nedara pilnīgi neko un pat nepiesakās bezmaksas kursos,

lai kaut ko jaunu iemācītos. Tomēr viņu ambīcijas un vēlme saņemt lielu atalgojumu pēc vesela gada bezdarbības nemazinās, lai gan jau iepriekšējās prasmes un iemaņas ir zudušas. Bieži vien atalgojuma prasības ir bāzētas nevis uz pieredzi un kompetencēm, bet gan to, kādi cilvēkam ir kārtējie izdevumi, kredīti u.c. Tāpēc kopumā veidojas priekšstats, ka potenciālajam darbiniekam pietrūkst kompetences, motivācijas un vēlmes strādāt, kas darba devējam, īpaši pašreizējos darba tirgus apstākļos, ir ļoti svarīgi.

Savā pieredzē un novērojumos dalījās

SIA I-Work Latvia, Ilze Boitmane

Paldies I-Work Latvia speciālistei par iesaistīšanos TVNET rakstu sērijas "Kā Tu atradi darbu?" tapšanā! Ja arī Tev ir viedoklis par darba meklēšanu un atrašanu, lūdzu, dari to zināmu portālam TVNET!

Kā Tu domā, kādēļ Latvijā ir augsts bezdarba līmenis, taču darba devēji nereti sūdzas, ka trūkst darbinieku? Kas pie tā vainojams? Raksti uz e-pastu lasitaji@tvnet.lv vai izmanto rakstam pievienotu stāstu iesūtīšanas formu! Mēs Tavu viedokli pavēstīsim arī pārējiem!

Uz augšu