Aktrise no "Latvenergo" grib piedzīt Ls 1500

Helga Dancberga

FOTO: LETA

Pazīstamā latviešu teātra aktrise Helga Dancberga grib piedzīt pusotra tūkstoša latu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu no valsts uzņēmuma "Latvenergo". Taču uzņēmums savu vainu noliedz, šodien raksta "Latvijas Avīze".

Šā gada janvārī, kad ārā bija sals, aktrisei piederošajā Jūrmalas privātmājā viņas prombūtnes laikā "Latvenergo" meitas sabiedrības "Sadales tīkls" darbinieki uz vairākām stundām atslēdza elektrību.

Iznākumā mājā sasala un pārplīsa gan ūdens, gan siltuma caurules un radiatori, gan gāzes apkures iekārta.

Ūdensvadu un apkuri izdevies savest kārtībā tikai maijā. Dancberga uzskata, ka uzņēmums "Sadales tīkls", bez brīdinājuma ziemas salā atslēgdams elektrību viņas mājā, pārkāpis noslēgto līgumu par elektrības piegādi un radījis viņai lielu materiālu un morālu zaudējumu.

Brīdinājums mobilajā

Līgumā teikts, ka elektrību drīkst atslēgt, klientu iepriekš brīdinot. Dancberga apgalvo, ka neviens viņu neesot pienācīgi pabrīdinājis. Tiesa, esot gan mobilajā tālrunī saņēmusi īsziņu. Bet tās saturu neesot sapratusi un bijusi izbrīnīta par šādu paziņošanas veidu.

Ne noslēgtajā līgumā, ne Ministru kabineta apstiprinātajos elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos šāds brīdinājuma veids patiešām nav paredzēts.

Dokumentos gan ir teikts, ka pieminētajos gadījumos par elektrības atslēgšanu klients jābrīdina iepriekš. Bet skaidri nav pateikts, ka elektrības piegādātājam būtu obligāts pienākums brīdināt klientu rakstiski. Tādējādi veids, kā klients būtu jābrīdina par elektrības atslēgšanu, var būt brīvi tulkojams. Dancberga uzskata, ka šādi noteikumi ļauj elektrības piegādātājiem rīkoties, kā pašiem ienāk prātā.

"Latvenergo" meitas uzņēmuma "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Stalažs, atbildot uz Dancbergas prasību atlīdzināt zaudējumus, rakstiski atvainojies "par sagādātajām neērtībām". Bet pavēstījis, ka neko nemaksās. Šā gada janvārī elektrību viņas privātmājai uzņēmums atslēdzis "plānoto darbu elektrotīklos" dēļ. Par šiem plānotajiem darbiem un elektrības atslēgšanu viņa esot laikus brīdināta – tas esot pārbaudīts, noklausoties Klientu servisa tālruņa sarunu un īsziņu ierakstus.

Uz augšu